محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 143

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFR-10-25_007

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

Abstract:

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت ها و پرتفوی متشکل از ۵۰ شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل های خانواد? ARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته، نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون پس نگر در حجم های نمونه ای متفاوت ، در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اول این که، پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع های لپتوکورتیک از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار می باشند. دوم این که، انتخاب حجم های نمونه ای متفاوت بر تعداد و نتایج مدل هایی که ارزش در معرض خطر را به درستی تخمین می زنند تاثیر گذار است.

Keywords:

ارزش در معرض خطر , آزمون پس نگر طبقه بندیJET: C۲۲ , تابع زیان , نوسان شرطی