بررسی سطح آمادگی یادگیری خودراهبر در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNE-10-6_005

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

Abstract:

مقدمه: یادگیری خودراهبر یکی از مهم ترین صلاحیت هایی است که باعث استقلال فرد در یادگیری و زمینه ساز یادگیری مادام العمر می شود. در حرفه پرستاری با توجه به رشد روزافزون دانش و پیشرفت تکنولوژی، خودراهبری در یادگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش کار: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، جامعه پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری بود که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه حداقل ۲۲۵ نفر برآورد شد که به روش طبقه ای-تصادفی از میان دانشجویان مورد مطالعه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش استفاده شد. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات فردی-اجتماعی شرکت کنندگان بود. بخش دوم پرسشنامه به ارزیابی سطح آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان می پرداخت، که به این منظور از پرسشنامه استاندارد گاگلیلمینو استفاده شد. یافته ها: در مجموع ۲۲۵ دانشجو که ۶۸ درصد از آنها مونث بودند، در این پژوهش شرکت داشتند. میانگین امتیاز کلی دانشجویان از پرسشنامه تعیین سطح آمادگی یادگیری خودراهبر ۰۵/۱۹±۴۴/۲۱۴ امتیاز بود. ۸ درصد از دانشجویان از سطح پایین ، ۸/۱۳ درصد از سطح متوسط و ۲/۷۸ درصد از سطح بالای آمادگی یادگیری خودراهبر برخوردار بودند. رابطه آماری معناداری میان سن (۰۰۳/۰= P) و جنسیت (۰۴/۰= P) دانشجویان با سطح آمادگی یادگیری خودراهبر در آنها وجود داشت. رابطه آماری معناداری میان مقطع تحصیلی دانشجویان با سطح آمادگی یادگیری خودراهبر مشاهده نشد. نتیجه گیری: دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سطح نسبتا بالایی از آمادگی یادگیری خودراهبر برخوردارند. با این حال بازبینی برنامه های آموزشی دانشجویان پرستاری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (تاکید بیشتر بر یادگیری گروهی و تفکر انتقادی) و توجه به اصل دانشجومحوری در فرایند آموزش می تواند به ارتقای مهارت دانشجویان در این زمینه کمک کند.  

Authors

سلیمان احمدی

Virtual school of medical education and management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

سمیه سهرابی

Virtual school of medical education and management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

امین حبیبی

Virtual school of medical education and management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

ندا عرب زاده

Virtual school of medical education and management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahanchian MR, Garavand H, Mohammadzadeghasr A, Hosseini SA. Standardization of ...
 • Mokhtari Nouri J, Nezamzadeh M. Comparative study of nursing education ...
 • Farajzadeh Z, Rakhsh Khosid M, Izadpanah A, Saadatjoo S. Factors ...
 • Harvey BJ, Rothman AI, Frecker RC. Effect of an undergraduate ...
 • Fisher MJ, King J. The self-directed learning readiness scale for ...
 • Knowles MS. Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. ...
 • Yousefy A, Gordanshekan M. A Review on development of Self-directed ...
 • Kadivar P, Javadi MJ, Sajedian F. [Thinking styles and self-direction ...
 • Fisher M, King J, Tague G. Development of the self-directed ...
 • Naeimi L, Bigdeli S, Soltani Arabshahi K. Level of self-directed ...
 • Soltani Arabshahi S K, Naeimi L. Assessment of the current ...
 • Zaersabet F, Tabari Khomeiran R, Asadi Louyeh A, Kazemnezhad Leili ...
 • Malekian M, Ghiyasvandian S, Cheraghi MA, Hassanzadeh A. Iranian clinical ...
 • Klunklin A, Viseskul N, Sripusanapan A, Turale S. Readiness for ...
 • Phillips BN, Turnbull BJ, He FX. Assessing readiness for self-directed ...
 • Örs M. The self-directed learning readiness level of the undergraduate ...
 • Rascón-Hernán C, Fullana-Noell J, Fuentes-Pumarola C, Romero-Collado A, Vila-Vidal D, ...
 • Izadi A, Barkhordari M, Shojai Z, Zaheri M. Self-Directed learning ...
 • Hassani F. Effect of Cultural Intelligence on Self-Directed Learning of ...
 • Ghahremani Z, kamali K, bageri P. Relationship Learning Styles with ...
 • El-Gilany AH, Abusaad FE. Self-directed learning readiness and learning styles ...
 • Kaur A, Lakra P, Kumar R. Self-directed Learning Readiness and ...
 • Garavand H, Sabzian S, Kamkar P, Karami S. The role ...
 • Ahanchian M R, assarroudi A. The Relationship between decision –making ...
 • Sadeghi M, Khalili Geshnigani Z. The Role of Self-directed Learning ...
 • Ghomi M, Moslemi Z, Mohammadi SD. The Relationship between Self-Directed ...
 • Gholasi F, Salimi S, Mehdipoor Y. The Effect of Brain ...
 • Brockett RG. Life satisfaction and learner self-direction: Enhancing quality of ...
 • Field L. An investigation into the structure, validity, and reliability ...
 • Sedore A. The relationships among self-directed learning readiness, self-care agency, ...
 • Nadi M A, sajjadian I. Investigating Validity and Reliability of ...
 • Finestone P. A construct validation of the Self-Directed Learning Readiness ...
 • Wiley K. Effects of a self-directed learning project and preference ...
 • Lee S, Kim DH, Chae SM. Self-directed learning and professional ...
 • Ghobadi K, Haddadi S, Dadashzade S. Achievement Goals Prioritization of ...
 • نمایش کامل مراجع