ایجاد و احیای پوسته های زیستی در بوم سازگان های تخریب یافته با فن آوری تلقیح سیانوباکتریایی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DRNL-1-1_012

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1400

Abstract:

    تخریب زمین ناشی از دخالت های انسانی منجر به توسعه بیابان و پیدایش بوم سازگان های ناپایدار از قبیل بسترهای خشک شده تالاب ها و دریاچه ها می شود. از این رو، تسریع در فرآیند خوداحیایی بوم سازگان های نوپدید ناپایدار شرایط دست یابی به اهداف توسعه پایدار را فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی ایجاد پوسته های زیستی در بوم سازگان نوپدید و حساس به فرسایش بادی بسترهای خشک شده دریاچه ارومیه از طریق فن آوری زیستی تلقیح سیانوباکترها برنامه ریزی شد. برای انجام این پژوهش، نمونه های حجمی خاک ماسه ای از بسترهای خشک شده دریاچه ارومیه برداشت شده و در داخل سینی های کوچک فرسایشی (با ابعاد طول، عرض و عمق ۵۰ در ۳۰ در ۱۰ سانتی متر) ریخته و آماده سازی شدند. سپس سیانوباکترهای بومی استخراج و تکثیرشده از منطقه با غلظت ۵۲/۱ گرم بر لیتر روی نمونه های آزمایش تلقیح شدند. پس از ۱۲۰ روز، به منظور ارزیابی میزان زیست پوسته سازی، اقدام به اندازه گیری شاخص های مهم توسعه پوسته های زیستی خاک شامل غلظت کلروفیل، ضخامت پوسته و میزان اتصال پذیری شد. تحلیل یافته ها نشان داد که تلقیح سیانوباکترها منجر به بهبود معنی دار (۰۱/۰>p) و به ترتیب ۶۰ و ۸۹/۲ برابری میزان غلظت کلروفیل و ضخامت پوسته نسبت به تیمار شاهد شد. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح خاک نیز قابلیت سیانوباکترها در ایجاد اتصال قوی بین ذرات خاک را تایید کرد. بر اساس نتایج پژوهش فعلی می توان فن آوری تلقیح سیانوباکترها را به عنوان راهکاری نوین و سریع و هم راستا با اهداف حفاظت از خاک و کنترل تخریب زمین در زیست پوسته سازی بوم سازگان های نوپدید و ناپایدار پیشنهاد نمود.

Authors

حسین خیرفام

Urmia University

فرخ اسدزاده

Urmia University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adessi, A., R.C. de Carvalho, De R. Philippis, C. Branquinho ...
 • Andersen, R.A. ۲۰۰۵. Algal culturing techniques, Elsevier Academic Press, London, ...
 • Belnap, J., B.J. Walker, S.M. Munson and R.A. Gill. ۲۰۱۴. ...
 • Bowker, M.A., J. Belnap and M.E. Miller. ۲۰۰۶. Spatial modeling ...
 • Castle, S.C., C.D. Morrison and N.N. Barger. ۲۰۱۱. Extraction of ...
 • Chamizo, S., G. Mugnai, F. Rossi, G. Certini and R. ...
 • Garrity, G.M., D.R. Boone and RW. Castenholz. ۲۰۰۱. Bergey’s manualof ...
 • Harvey, R. A. ۲۰۰۷. Microbiology. Lippincott Williams & Wilkins, ۳۹۵ ...
 • Hassanzadeh, E., M. Zarghami and Y. Hassanzadeh. ۲۰۱۲. Determining the ...
 • Keesstra, S., G. Mol, J. De Leeuw, J. Okx, M. ...
 • Kheirfam, H. and F. Asadzadeh. ۲۰۲۰. Stabilizing sand from dried-up ...
 • Kheirfam, H., S.H.R. Sadeghi, and B. Zarei Darki. ۲۰۲۰. Soil ...
 • Kheirfam, H. S.H.R. Sadeghi, M. Homaee and B. Zarei Darki. ...
 • Kheirfam, H. and M. Roohi. ۲۰۲۰. Accelerating the formation of ...
 • Kumar, D., J. Kvíderová, P. Kaštánek and J. Lukavský. ۲۰۱۷. ...
 • Lecomte, J., M. St-Arnaud and M. Hijri. ۲۰۱۱. Isolation and ...
 • Liu, J., B. Shi, H. Jiang, H. Huang, G. Wang ...
 • McDonald, J.H. ۲۰۱۵. Handbook of biological statistics, ۳rd ed. Sparky ...
 • Perera, I., S.R. Subashchandrabose, K. Venkateswarlu, R. Naidu and M. ...
 • Ritchie, R.J. ۲۰۰۶. Consistent sets of spectrophotometric chlorophyll equations for ...
 • Rossi, F. and R. De Philippis. ۲۰۱۵. Role of cyanobacterial ...
 • Sadeghi, S.H.R., H. Kheirfam, M. Homaee, B. Zarei Darki and ...
 • Sadeghi, S.H.R., L. Gholami, E. Sharifi, A.V. Khaledi Darvishan and ...
 • Strauss, S.L., T.A. Day and F. Garcia-Pichel. ۲۰۱۲. Nitrogen cycling ...
 • Verma, E., S. Chakraborty, B. Tiwari, S. Singh and A.K. ...
 • Visser, S., S. Keesstra, G. Maas and M. De Cleen. ...
 • Wang, W.B., Y.D. Liu, D.H. Li, C.X. Hua and B.Q. ...
 • Williams, A.J., M. Pagliai and G. Stoops. ۲۰۱۸. Physical and ...
 • نمایش کامل مراجع