Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

پیش بینی سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی به والدین

Year: 1400
COI: JR_COUN-20-80_010
Language: PersianView: 48
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 29 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

علی سیاه منصوری - Education
عمر یولداشوف - Tajik Academy of Education

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش پیش بینی سازگاری اجتماعی و پیشرفت  تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی به والدین در دانش آموزان بود. روش این پژوهش توصیفی _ همبستگی بود . جامعه مورد پژوهش به تعداد(۱۸۰۰۰نفر)، دانش آموزان دختر و پسر سال اول و دوم  دبیرستان های  استان لرستان در سال تحصیلی  ۹۳-۹۴ بود که بر روی نمونه ای با حجم ۳۶۴ دانش آموز (۲۰۰دختر ۱۶۴ پسر) انجام گرفت. روش نمونه گیری، به صورت خوشه ای چندمرحله ای از بین دانش آموزان انتخاب شد . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (کلاکو همکاران، ۱۹۵۳) و پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۱۸۹۷)  و برای سنجشپیشرفت تحصیلی از معدل پایان ترم دانش آموزان استفاده شد. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) تحلیل شد. یافتهها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سبک دلبستگی اجتنابی (۰۰۱/۰≥P، ۳۵/۰-=r)، سبک دلبستگی اضطرابی (۰۰۱/۰≥P، ۲۹/۰-=r) با سازگاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی ایمن (۰۰۱/۰≥P، ۴۱/۰=r)، دلبستگی به مادر (۰۰۱/۰≥P، ۳۵/۰=r)، دلبستگی به پدر (۰۰۱/۰≥P، ۳۷/۰=r) و دلبستگی به دوستان (۰۰۱/۰≥P، ۳۸/۰=r) با سازگاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ۳۱ درصد از واریانس کل سازگاری تحصیلی دانشآموزان توسط سبک دلبستگی اجتنابی (۱۶/۰-= β)، سبک دلبستگی اضطرابی (۱۴/۰-=β)، دلبستگی ایمن (۲۳/۰=β)، دلبستگی به مادر (۱۰/۰=β)، دلبستگی به پدر (۱۵/۰=β) و دلبستگی به دوستان (۰۹/۰=β) تبیین میشود. همچنین ۱۴ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط سبک دلبستگی ایمن (۱۷/۰=β)، دلبستگی به پدر (۱۰/۰=β) و دلبستگی به دوستان (۱۱/۰=β) تبیین میشود. نتیجهگیری: مطالعه حاضر نشان داد که پیوندهای عاطفی نخستین بین کودک و مادر نقش بنیادینی در شکل گیری  اعتماد اجتماعی و تداوم روابط عاطفی در دوران بعدی رشد دارد بنابراین تامین نیازهای دوران کودکی از طریق خانواده و کیفیت روابط والد- کودک، تجربه دلبستگی ایمن خودباوری مثبت را پی ریزی می کند به این ترتیب با موفقیت ها در این زمینه، سازگاری اجتماعی حاصل می شود.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_COUN-20-80_010. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1420523/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
سیاه منصوری، علی و یولداشوف، عمر،1400،پیش بینی سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی به والدین،https://civilica.com/doc/1420523

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • Zimmerman P. Attachment representations and characteristics of friendship relations during ...
  • Allen, B., Timmer, S.G, & Urquzia, A. J. (۲۰۱۴). Parent- ...
  • Aytac, B., Pike, A., Bond, R. (۲۰۱۹). Parenting and child ...
  • Baeten, M., Dochy, F., Struyven, K. (۲۰۱۳). “The effects of ...
  • Baku, F. (۲۰۱۲). Perceived Foster Security, Self-Study and School Performance ...
  • Bayındır, D., & Ural, O. (۲۰۱۹). The Investigation of Self-Regulation ...
  • Bayrami M, Keshavarzi S. Prediction of homesickness changes from attachment ...
  • Bowlby, J. (۲۰۰۵). A secure base: Clinical applications of attachment ...
  • Cassidy, J., Jones, J., & Shaver, P.R. (۲۰۱۳). Contributions of ...
  • Cassidy, J., Jones, J., Shaver, P. R. (۲۰۰۸). Handbook of ...
  • Cassidy, J., Shaver, P. R. (۲۰۰۸). Handbook of attachment: theory, ...
  • Cherry, K,(۲۰۲۰). The Different Types of Attachment Styles Childhood Research ...
  • Clarissa, L, Gregory, F, Brianna, B, Emmanuel,S, Ihno,L, Katrin, S, ...
  • De Andrade, L., and Pedruzzi, P. F. (۲۰۲۰). Development of ...
  • Elam, K. K., Sandler, I, Wolchik, S. A., Tein, J. ...
  • Eun Sun, S., Byoung Mo, P. (۲۰۱۶). “Health behaviors and ...
  • Eze, T. I., Ezenwafor, J. I. and Molokwu, L. I. ...
  • Girme, Y. U., Jones, R. E., Fleck, C., Simpson, J. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۳۷/emo۰۰۰۰۷۲۱Grajewski, P., Dragan, M. (۲۰۲۰). Adverse childhood experiences, dissociation, and ...
  • Grossmann, K., Grossmann, K.E., Kindler, L., & Zimmermann, P. (۲۰۰۸). ...
  • Hall, G. E., & DiPerna, J. C. (۲۰۱۷). Childhood social ...
  • Hall, G. E., & DiPerna, J. C. (۲۰۱۷). Childhood social ...
  • Heydarpour, F., Siahkamari, R., Heidarisharaf, P., Ziapour, A., Dehghan, F. ...
  • Holmes, J. (۲۰۱۴). The search for the secure base: Attachment ...
  • Hoseini-Hoseinabad,S., Ghobari-Banab,B., Mashayekh, M., Noorali., Farrokhi., Sheyda Sodagar, (۲۰۱۹).The Mediating ...
  • Karakis, O. (۲۰۱۳). “University preparatory class students study skills”, ProcediaSocial ...
  • Kim, J. I.; Schallert, D. L. and Kim, M. (۲۰۱۰); ...
  • Kong, SS., Kang,DR., Oh M,J., Kim,NH., (۲۰۱۷).Attachment insecurity as a ...
  • Laible, D. J., Carlo, G., Raffaelli, M. (۲۰۰۰). The differential ...
  • Lavin, D. E. (۱۹۶۵). The prediction of academic performance. Russel ...
  • Leiter, M. P., Day, A., Price, L. (۲۰۱۵). Attachment styles ...
  • Main, M., & Solomon, J. (۱۹۹۰). Procedures for identifying infants ...
  • Maltais, Christine. Duchesner, Stephane. Ratelle, Catherine F. & Feng, Bei ...
  • Meifen, W,(۲۰۱۰). Adlult Attachment, Dependence, Self-Criticism, and Depressive Symptoms: A ...
  • Mugambi, P. & Gitonga, C. (۲۰۱۵).Adolescent awareness of the psychosocial ...
  • Naderi, S., Bagheri, M., Dorre –kordi, A., Sardooyi, A. (۲۰۱۴). ...
  • Ogelman, H. G., & Seven, S. (۲۰۱۲). Investigating preschool children’s ...
  • Ogide, E. I., Jonathan, O. N. (۲۰۱۸). Father-Child Attachment Styles, ...
  • Orgun, F., Karaoz, B. (۲۰۱۳). “Epistemological beliefs and the self-efficacy ...
  • Pinquart, M. (۲۰۱۷). Associations of parenting dimensions and styles with ...
  • Pinquart, M. (۲۰۱۷). Associations of parenting dimensions and styles with ...
  • Ramblrltch, A. (۲۰۱۸). A social justice approach to providing academic ...
  • Rodríguez-Meirinhos, A., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Oliva, A., Brenning, K., ...
  • Sager, J. C. (۲۰۱۵). The Relationship Between Academic and Psychological ...
  • Sanja,s. Tamara, M, Jasminka, J.(۲۰۱۵).Contribution of parental attachment and involvement ...
  • Shankar Srivastava, P. )۲۰۱۸). Social adjustment problems of school going ...
  • Sharpe K. (۲۰۰۴). Parental influence on the development of children ...
  • Stroebe, M., Schut, H., Stroebe, W. (۲۰۰۶). Who benefits from ...
  • Tagay, O, &Karataş, Z .(۲۰۱۲). An Investigation of Attachment Styles ...
  • Taheri, M,Hasani, J,Jamalooei, R, Mansour, T, (۲۰۱۹). Attachment styles and ...
  • Tamara, M, Jasminka, J, Sanja, S, (۲۰۱۵), attachment and participation ...
  • Vedel, A., Thomsen, D. K., Larsen, L. (۲۰۱۵). Personality, academic ...
  • Wang, M. T. & Holcombe, R. (۲۰۱۰). Adolescents' perceptions of ...
  • Yoo Rha, H, Jae Sun,P,(۲۰۱۲). Impact of attachment, temperament and ...
  • احمدی، پ. (۱۳۹۴). بررسی مقایسه ای روابط ساختاری بین خودکارآمدی ...
  • امانی،ر،اعتمادی،ع،فاتحی زاده،م،بهرامی،ف، و همکاران (۱۳۹۱).رابطه میان سبک های دلبستگی و ...
  • آتش روز،ب،پاکدامن،ش،عسکری،ع،(۱۳۸۷).ارتبات بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی، فصلنامه ...
  • آقایوسفی ع.، سراوانی، ش.، زراعتی، ر.، رازقی، ف. ا.، پورعبدل، ...
  • انصارا لحسینی،عابدی، نیلفروشان (۱۳۹۹). بررسی تاثیر مشاوره ی انطباق پذیری ...
  • بشارت، م، جباری، آ، سعادتی، م، (۱۳۹۵).پیش بینی شاخص های ...
  • بشارت، م، (۱۳۷۹). ساخت و هنجار یابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان ...
  • بشارت، م؛ گلی نژاد، م، احمدی، ع، (۱۳۸۲). بررسی رابطه ...
  • پارسا، ن، احمدپنا، م، پارسا، پ، و قلعه ایها، ع، ...
  • پاکدامن، ش، (۱۳۸۳)، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی ...
  • توزنده جانی، ح، صدیقی، ک، نجات، ح، کمال پور، ن، ...
  • راه پیماه، س، شیخ الاسلامی،ر، (۱۳۹۵) نقش واسطه ای هویت ...
  • زارع مهرجردی،ف، سمیعی،ف، عابدی،م، (۱۳۹۷) تاثیر مشاوره پویا یی اجتماعی ...
  • سامانی، سیامک (۱۳۸۵). مقایسه میزان دلبستگی به پدر و مادر ...
  • شجاع الدینی، ع، عزیزی س،(۱۳۹۷). ارتباط سبک های دلبستگی و ...
  • صبری، م؛ خوشبخت، ف و گلزار، ح، (۱۳۹۳). رابطه سبک ...
  • صمدی کاشان،س، جعفری، ف، محمود پور،ع، قاسم زاده،س،(۱۳۹۷) پیش بینی ...
  • عطاری، ی؛ شهنی ییلاق، م؛ کوچکی، م و بشلیده، ک ...
  • فرهادی، م، محققی، ح، نسائی مقدم، ب، (۱۳۹۹)، رابطه بین ...
  • قدمی، م، (۱۳۹۳)، بررسی رابطه سبک های دلبستگی با عملکرد ...
  • کدیور، پ.؛ تنها، ز. و فرزاد، و. (۱۳۹۱). رابطه باورهای ...
  • کریمی،م، فاطمی عقدا،ن،(۱۳۹۷) رابطه کیفیت تعامل والد فرزندی با گرایش ...
  • محمودی،ه، (۱۳۹۸). رابطه سبک های دلبستگی و گرایش به خودکشی ...
  • مهبد، م، فولاد چنگ، م، (۱۳۹۱). نقش دلبستگی به والدین ...
  • موسوی، ر، فاطمی، ف، شانازی، ی (۱۳۹۹). رابطه بین تحمل ...
  • نظامی، ل، آزموده، م، (۱۳۹۸) . پیش بینی سازگاری اجتماعی ...
  • نظری شاکر، ح.؛ فتح تبار فیروزجایی، ک. و کرامتی، م. ...
  • نقش، ز، رمضانی خمسی، ز، افضلی، ل، افکاری شهرستانی، ر، ...
  • نوروزی، و. و اسدی، س. (۱۳۹۸). نقش بهزیستی روان شناختی ...
  • یار محمدی، ا، شرفی راد، ح، (۱۳۹۰) . تحلیل رابطه ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support