اندرکنش میان شکست هیدرولیکی با شکست طبیعی از پیش موجود به وسیله نرم افزار PFC

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 232

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS04_0486

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401

Abstract:

شکست هیدرولیکی یک روش کارآمد جهت استحصال ذخایر و منابع انرژی از سنگ های موجود در اعماق زمین می باشد. اساس کار این روش استفاده از فشار سیال به منظور تحریک لایه های سنگی و ایجاد درزه درون آن ها است. با توجه به اتمام ذخایر انرژی، در آینده ای نزدیک استفاده از این روش به عنوان امری ضروری مبدل خواهد شد. یکی از موضوعات مهم در این روش، اندرکنش میان شکست هیدرولیکی ایجاد شده با شکستگی های طبیعی است که از ابتدا در سنگ و نمونه ما وجود داشته اند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر زاویه ی شکستگی های طبیعی بر روی نحوه ی پیشرفت و فشار شکست در فرایند شکست هیدرولیکی می باشد. بررسی های انجام شده بر روی زوایای مختلف موضوع و نتایج به دست آمده، نشان دهنده آن است که بیشترین مقدار فشار شکست در حالت عمود بودن شکست طبیعی بر شکست هیدرولیکی و کمترین میزان آن زمان در امتداد بودن آن دو به وقوع پیوسته است. در اینجا، مدل سازی عددی پدیده شکست هیدرولیکی به وسیله ی نرم افزارالمان مجزای PFC و در حالت دوبعدی بر روی نمونه سنگ هایی با رفتار شکننده مانندگرانیت-پوچئون ژاپن انجام شده است.

Authors

عرفان عطاری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران

علی اکبر گلشنی

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران