بررسی میزان اثر بخشی آموزش فعالیت بدنی براساس تئوری خود تنظیمی بر کیفیت زندگی سالمندان خمینی شهر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 272

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-20-6_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1401

Abstract:

به کارگیری  راهبردهای  خود تنظیمی، بخش مهمی از مداخلات ورزشی است که اهمیت استفاده از آنها در ارتقای فعالیت فیزیکی ثابت شده است مطالعه حاضر جهت  بررسی  میزان اثر بخشی آموزش فعالیت بدنی براساس تئوری  خود تنظیمی بر کیفیت زندگی سالمندان خمینی شهر اجرا گردید. مواد و روش ها: مطالعه  مداخله ای  که بر روی ۶۴ سالمند  مراکز سلامت دستگرد و بوعلی  شهرستان خمینی شهر- اصفهان انجام شد.  گروه مداخله،  برنامه فعالیت بدنی به روش خود تنظیمی آموزش دادیم. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های کیفیت زندگی و   فعالیت فیزیکی قبل و دو  ماه پس از مداخله جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۰ و  روش های آماری کای اسکوئر، تست  فیشر، من ویتنی، تی تست و آنالیزکوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در گروه مداخله و کنترل از ابعاد فعالیت بدنی ، میانگین راه رفتن ۳۵/۷±۷۵/۷  و ± ۰۱/۸ ۵۴/۱۵، فعالیت بدنی متوسط ۸۷/۲ ±۸۵/۲ در مقابل ۲۳/۶±۵۳/۵ و فعالیت بدنی سبک ۷۱/۱۵±۸۶/۲ در مقابل ۴۱۱۴/± ۸۶/۷ افزایش داشت  این اختلاف ها از نظر آماری معنی دار بود. همچنین از ابعاد کیفیت زندگی در گروه مداخله  به ترتیب، میانگین روابط اجتماعی ۳/۱۷ ±۷۶/۶۱  در مقابل ۶۸/۹ ±۷۵/۶۸ ، سلامت روان  ۰۶/۱۱± ۱/۵۱   در مقابل۶۶/۹ ±۶۷/۵۳ بود که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار بود(۰۵/۰ P<). نتیجه گیری:  بکارگیری راهبردهای خودتنظیمی منجربه افزایش فعالیت فیزیکی در سالمندان  می گردد، در واقع هر چه سالمند، پر تحرک تر باشد، میزان روابط اجتماعی و سلامت روان ارتقاء می یابد،

Authors

عباسعلی دهقانی تفتی

Department of Health in Disaster and Emergencies, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

مهدی کرمی

Department of Health in Disaster and Emergencies, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

حسن رضایی پندری

Department of Health in Disaster and Emergencies, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

سارا جام برسنگ

Department of Health in Disaster and Emergencies, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

مریم رحمتی اندانی

Department of Health in Disaster and Emergencies, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ۱-Babak A, Davari S, Aghdak P, Pirhaji O. Assessment of ...
 • ۲-Anderson ES, Wojcik JR, Winett RA, Williams DM. Social-cognitive determinants ...
 • ۳-Van Malderen L, Mets T, Gorus E. Interventions to enhance ...
 • ۴-Noroozian M. The elderly population in iran: an ever growing ...
 • ۵-Rafati N, Yavari P, Mehrabi Y, Montazeri A. Quality of ...
 • ۶-Salehi L, Taghdisi M, Ghasemi H, Shokervash B. To Identify ...
 • ۷-Behnam Vashani H, Vahedian Shahroudi M, Jafarzade Fakhari M. The ...
 • ۸-Mirsaeedi ZS, Eftekhar Ardebili H, Nouri Jalyani K. Effect of ...
 • ۹-Borzoo S, Arastoo A, Ghasemzade R, Zahednezhad S, Habibi A, ...
 • Peyman N, Taghipour A, Mahdizadeh M, Esmaeely H. The effect ...
 • ۱۱-Hosseini FS, Hatamnezhad O. Relationship Between Self-Regulation and Balance-Confidence in ...
 • ۱۲-Hekmatpou D, Shamsi M, Zamani M. The effect of healthy ...
 • ۱۳-Washburn RA, Smith KW, Jette AM, Janney CA. The Physical ...
 • Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short ...
 • ۱۵-Alavi A, Parvin N, Kheyri S, Hamidizadeh S, Tahmasebi S. ...
 • Stadler G, Oettingen G, Gollwitzer PM. Physical activity in women: ...
 • Shahnazi H, Sobhani A, Cherkzi A. Relation of different aspects ...
 • ۱۸-Warner LM, Wolff JK, Ziegelmann JP, Schwarzer R, Wurm S. ...
 • Heydarnejad S, Dehkordi AH. The effect of an exercise program ...
 • ۲۰-Hatami O, Aghabagheri M, Kahdouei S, Nasiriani K. Psychometric properties ...
 • Shafiei Alavijeh N. The relationship between physical activity level with ...
 • ۲۲-Kuem sun, Park SH, Han KS, Kang CB. Effects of ...
 • ۲۳-Elsawy B, Higgins KE. Physical activity guidelines for older adults. ...
 • ۲۴-Thanakwang K, Soonthorndhada K, Mongkolprasoet J. Perspectives on healthy aging ...
 • Karimi Z, Gharlipour Z, Kaveh MH, Tavassoli E. Related factors ...
 • ۲۶-Karimi Z, Tol A, Majlessi F, Sahaf R, Rahimi Foroushani ...
 • ۲۷-Kumar G, Majumdar A. Quality of life (QOL) and its ...
 • ۲۸-Heidari MS. Effect of Self-Care Training Program on Quality of ...
 • Kazemi N, Sajjadi H, Bahrami G. Quality of Life in ...
 • نمایش کامل مراجع