بررسی معماری همساز با اقلیم در منازل مسکونی کاشان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 211

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARCH-3-14_011

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1401

Abstract:

اقلیم و شرایط آب و هوایی نقش بسزایی در طراحی خانه ها، بناها و شکل دهی به سکونت گاه های انسان می باشد. به طوری که در گذشته های دور سازندگان بناها به دلیل نبود امکاناتی در جهت ایجاد آسایش اقلیمی با استفاده از ترفندهایی شرایط مطلوب برای زندگی را فراهم می کردند. بناهایی که اکنون از گذشتگان برای ما باقی مانده خود شاهدی بر این ادعاست. معماری مسکن مناطق گرم و خشک ایران نمونه شاخصی از این بناها را شامل می شود. از آنجا که مبانی طراحی خانه های مناطق گرم و خشک همواره در پی تطبیق پذیری با نیازها و شرایط ویژه از جمله شرایط اقلیمی بوده است، ما را بر آن داشت چگونگی انعطاف پذیری کالبد با شرایط اقلیم در خانه های کاشان را مورد بررسی قرار دهیم. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی خانه های شهر کاشان می باشدبه طور کلی با بررسی ویژگی های طراحی چند خانه در شهر کاشان نشان داد که استفاده از شرایط محیطی برای ایجاد آسایش در داخل بناها از اهداف مهم طراحی بوده و هر یک از اجزای ساختمان به نوعی همساز با شرایط اقلیمی می باشد.

Authors

علی دربان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر گروه معماری

صدیقه السادات صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر گروه معماری