نقش سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از یادگیری آنلاین بر مقاصد رفتاری با توجه به نقش میانجی نگرش به فناوری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 230

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TEDU-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1401

Abstract:

پژوهش حاضر باهدف ارزیابی نقش سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از یادگیری آنلاین بر مقاصد رفتاری با توجه به نقش میانجی نگرش به فناوری صورت گرفت. در این راستا پژوهش حاضر از نوع کاربردی، توصیفی-پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان رسمی و تمام وقت شهر تهران در کلیه دوره های تحصیلی بود. نمونه ای شامل ۲۵۳ نفر از این جامعه که در گردآوری آنلاین داده ها شرکت نموده بودند، به عنوان نمونه پژوهشی در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد آنلاین استفاده شد که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smartPLS نشان داد سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر مقاصد رفتاری معلمان دارد. نتایج همچنین نشان داد نگرش مثبت به فناوری تاثیر سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از یادگیری آنلاین بر مقاصد رفتاری را میانجی می کند.

Authors

سپیده صفرپور دهکردی

گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

شهربانو تاجیکی

دانش آموخته کارشناس ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

سعید رازقی

گروه مدیریت صنعتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آتشبار، ابراهیم. (۱۳۹۹). بررسی عوامل موثر بر استفاده از بازاریابی ...
 • بررسی عوامل موثر بر تمایل به استفاده مشتریان از تجارت الکترونیک در صنعت فولاد [مقاله کنفرانسی]
 • خداداد حسینی، سید حمید، نوری، علی، ذبیحی، محمدرضا. (۱۳۹۲). پذیرش ...
 • کاظمیان، محسن، حبیبی، علیرضا و حبیبی، مرتضی. (۱۳۹۹). بررسی میزان ...
 • نجاری، رضا، سرلک، محمد علی، حضوری، محمدجواد، آهنگری، جعفر. (۱۳۹۵). ...
 • Abdullah, F & Ward, R. (۲۰۱۶). Developing a General Extended ...
 • Ajzen, I. (۱۹۹۱). The theory of planned behavior. Organizational Behavior ...
 • Alvarado, L.E. Aragón, R. R & Bretones, F.D. (۲۰۲۰). Teachers’ ...
 • Berrett, B. Murphy, J & Sullivan, J. (۲۰۱۲). Administrator insights ...
 • Bishop, M. J & Spector, J. M. (۲۰۱۴). Technology integration. ...
 • Buabeng-Andoh, C & Baah, C. (۲۰۲۰). Pre-service teachers’ intention to ...
 • Coban, O & Atasoy, R. (۲۰۱۹). An examination of the ...
 • Davis, F. D. (۱۹۸۵). A technology acceptance model for empirically ...
 • Davis, F. D. (۱۹۸۹). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, ...
 • Ertmer, P. A. Ottenbreit-Leftwich, A. T. Sadik, O., Sendurur, E., ...
 • Fishbein, M. (۱۹۷۹). A theory of reasoned action: Some applications ...
 • Flores, M. A. (۲۰۲۰). Preparing teachers to teach in complex ...
 • Flórez, F. B. Casallas, R., Hernández, M., Reyes, A. Restrepo, ...
 • Fraillon, J. Ainley, J. Schulz, W. Friedman, T. & Gebhardt, ...
 • Hernández-Ramos, J. P. Martínez-Abad, F. García Peñalvo, F. J. Esperanza ...
 • Marangunić, N & Granić, A. (۲۰۱۵). Technology acceptance model: a ...
 • Marbán, J. M & Mulenga, E. M. (۲۰۱۹). Pre-service primary ...
 • Romeo, G. Lloyd, M & Downes, T. (۲۰۱۳). Teaching teachers ...
 • Schepers, J & Wetzels, M. (۲۰۰۷). A meta-analysis of the ...
 • Scherer, R. Siddiq, F & Teo, T. (۲۰۱۵). Becoming more ...
 • Semerci, A & Aydin, M. K. (۲۰۱۸). Examining high school ...
 • Shute, V. J & Rahimi, S. (۲۰۱۷). Review of computer-based ...
 • Siddiq, F. Scherer, R & Tondeur, J. (۲۰۱۶). Teachers’ emphasis ...
 • Straub, E. T. (۲۰۰۹). Understanding Technology Adoption: Theory and Future ...
 • Šumak, B. Heričko, M & Pušnik, M. (۲۰۱۱). A meta-analysis ...
 • Taylor, S & Todd, P. A. (۱۹۹۵). Understanding Information Technology ...
 • Venkatesh, V. Morris, M. G. Davis, G. B & Davis, ...
 • von Davier, A. A. Hao, J. Liu, L & Kyllonen, ...
 • Wasserman, E & Migdal, R. (۲۰۱۹). Professional development: Teachers' attitudes ...
 • Williams, M. D. Rana, N. P & Dwivedi, Y. K. ...
 • Zhang, P. Aikman, S. N & Sun, H. (۲۰۰۸). Two ...
 • نمایش کامل مراجع