بررسی عوامل زمینه ساز انجام عمل سزارین در مادران باردار

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1401

Abstract:

با توجه به شیوع بالای انجام عمل سزارین و به منظور شناسایی عوامل زمینه ساز آن، مطالعه ای به روش مقطی در شهر تهران به اجرا درآمد. جمعیت مورد مطالعه کلیه زنان بارداری بودند که از آذرماه ۱۳۷۷ تا فروردین ماه ۱۳۷۸ برای زایمان به هشت بیمارستان تحت بررسی (دو بیمارستان خصوصی و شش بیمارستان دولتی) مراجعه کرده بودند. یافته ها نشان دادند که شیوع عمل جراحی سزارین در زنان اول زا و چندزا به ترتیب ۶.۸ و ۲۵.۵ درصد است. بالاترین شیوع در بیمارستان های خصوصی (۷۸.۵% و ۸۷.۴%) مشاهده گردید. در شش بیمارستان دولتی شیوع عمل جراحی سزارین بین ۳۹.۲-۱۴.۶ درصد بود. شیوع عمل جراحی سزارین با وضعیت اجتماعی-اقتصادی، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال مادر ارتباط معنادار آماری نشان داد (۰.۰۰۰>P).