مقایسه سطح کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز و دریافت کنندگان پیوند کلیه

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-3-2_003

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1401

Abstract:

بررسی میزان رضایت از زندگی بیماران با نارسایی مزمن کلیوی که با طیف وسیعی از اثرات روانی و جسمانی بیماری مواجه بوده و وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنها نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته است، جهت دستیابی به اطلاعات لازم به منظور برنامه ریزی و ارائه خدمات مناسب حرفه ای به این گروه از بیماران، حائز اهمیت می باشد. این مطالعه به عنوان یک بررسی توصیفی-تحلیلی و جهت تعیین سطح کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز و دریافت کنندگان پیوند کلیه و مقایسه این دو گروه با یکدیگر انجام پذیرفت. اطلاعات بدست آمده از ۴۰ بیمار دریافت کننده پیوند کلیه و ۴۰ بیمار دیگر تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مجتمع درمانی بیماری های خاص سوده در شهرستان اسلامشهر با استفاده از یک پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که سطح کیفیت زندگی در بین هر دو گروه از بیماران پایین بوده و برخلاف انتظار، دریافت کنندگان پیوند کلیه سطح کیفیت زندگی نامطلوبتری را گزارش نمودند.