بررسی چالش های استفاده از شبکه های پتری در سیستم های تولیدی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 209

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_020

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

شبکه های پتری یک فرمالیسم ریاضی مفید برای تعیین مشخصات سیستم های تولیدی هستند که با روش های مختلف تحلیل و تایید پشتیبانی می شوند. شبکه های پتری، اگرچه در دهه ۱۹۶۰ قرن بیستم معرفی شدند، اما هنوز یک مفهوم تحقیقاتی مهم در بسیاری از مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان هستند. ویژگی های سیستم های طراحی شده و توسعه یافته از آن زمان تا کنون بسیار تغییر کرده است و پیشرفت مداوم فناوری دائما تغییرات بیشتری را ایجاد می کند. لذا هدف این مقاله ارائه و تحلیل مرتبط ترین چالش ها و فرصت های مربوط به استفاده از شبکه های پتری به عنوان یک تکنیک مدل سازی سیستم های تولید است. در این پژوهش به روش مروری و با بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه چالش های استفاده از شبکه های پتری در سیستم های تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. مهمترین چالش های شبکه های پتری در سیستم های تولیدی، عدم تطبیق پذیری، مسئله کنترل زمان، آموزش، پیشگیری و بازیابی وقفه و سرعت بسیار کم تحلیل و آنالیز شبکه های پتری است.

Authors

غزاله عظیمی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران