بررسی تاثیر مدیریت عوامل انسانی بر سودآوری سازمان ها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 274

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_028

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

عامل انسان از مهمترین و موثرترین عوامل تولید می باشد، زیرا تا زمانی که در یک سازمان مدیریت عوامل انسانی به نحو احسن نباشد، سازمان نمی تواند به سودآوری مطلوب برسد؛چنانچه انسانها نتوانند از ابزار و تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی استفاده نمایند، در عمل پیشرفت تکنولوژی فاقد کارایی لازم خواهد بود. انتظار میرود ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه و افزایش کارآیی به افزایش بهرهوری کل عوامل تولید منجر شود.

Authors

پیام فرهادی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

زهرا ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز ایران