تاثیر هوشمندسازی در فروش اینترنتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_017

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

Abstract:

هوشمندی کسب و کار(Business Intelligence) به معنای فرآیند افزایش سود سازمان با استفاده از اطلاعات موجود دربازار است، بدین ترتیب هوشمندی کسب و کار نظام های مرتبط با داده شامل انبارداده، داده کاوی، تحلیل آماری،پیش بینی و پشتیبانی از تصمیم را به یکدیگر مرتبط میکند. هوشمندی کسب و کار اطلاعاتی راجع به وضع کنونی کسبوکار به مدیران تحویل میدهد. با استفاده از هوشمندی کسب وکار، اطلاعات در زمان مناسب و با انعطاف بیشتری دراختیار مدیران قرار داده میشود. تصمیم گیرندگان باید در هر زمان و هر مکان بتوانند بدون نیاز به واسطه، به اطلاعاتمربوطه مراجعه کرده و انواع تحلیل های مورد نظر خود را انجام دهند.هدف از بررسی حاضر تحلیل روشهای هوشمند سازیبرای ارتقاء فروش اینترنتی وکسب وکار در وب سایت های تجاری یا فروشگاههای اینترنتی می باشد.

Keywords:

هوشمندسازی - فروش اینترنتی - کسب و کار اینترنتی - وفادارسازی - اینترنت اشیاء - CBR - سهم بازار

Authors

رضا خدابنده لو

استاد گروه کامپیوتر مرکز علمی کاربردی خانه کارگر ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تهران ، ایران

علیرضا قمی اویلی

دانشجوی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تهران ، ایران

مهدی خدابنده اویلی

دانشجوی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تهران ، ایران

محمد بیگلری

دانشجوی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تهران ، ایران