فقه حنفی در عهد ایلک خانیان

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FIQH-35-3_002

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1401

Abstract:

فقه حنفی در تاریخ طولانی خود، بیش از هر سرزمین دیگری در شرق اسلامی بویژه ماوراء النهر نفوذ داشته و فقیهان بزرگی را در این منطقه از جهان پرورانده است که آنان علاوه بر تالیفات زیادی که در زمینه فقه حنفی نگاشته اند، به این مذاهب اعتبار بخشیده و آن را به مناطق دیگر عالم اسلام نیز برده اند.مقاله حاضر کوششی است در بررسی وضعیت فقه حنفی در عهد حکومت ایلک خانیان که در ضمن می تواند مدعای بارتولد خاورشناس روسی درباره روند کلی انحطاط فرهنگ و علم در حاکمیت ترکان ایلک خانی را به طور نسبی به چالش بکشاند.

Keywords:

ایلک خانیان , ماوراءالنهر , کیفیت ارتقاء فقه حنفی

Authors

محمد باغستانی

آزاد اسلامی، واحد مشهد