چگونگی شبیه سازی یک مبدل دو مدوله کاربردی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به کمک سیمولینک متلب و Simscapeو مقایسه با روش متوسط سیگنال بزرگ

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 217

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICREDG09_070

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

در این مقاله، چگونگی پیاده سازی یک سیستم مدولار در محیط سیمولینک متلب ارائه شده است. سیستم مورد مطالعه یک معماری دو مدوله بر پایه ساختار مبدل بوست سه سطحی است. این معماری برای متعادل کردن ولتاژهای خروجی DC در سیستم های تجدیدپذیر به کار گرفته شده است. برای پیاده سازی مدل، معادلات سیستم شامل بخش قدرت و کنترل کننده به کار گرفته شده لحاظ شده است. شبیه سازی برای دو روش متفاوت مدل سازی طرح ریزی شده است. یکی مدل سازی به روش سیگنال بزرگ متوسط و دیگری مبتنی بر کلیدزنی انجام شده است. مدل مبتنی بر کلیدزنی در MATLAB / Simscape (شبیه سازی مدارگرا) انجام شده است، درحالی که که مدل متوسط در فضای سیمولینک و به کمک MATLAB Function شبیه سازی شده است. به کمک این دو شبیه سازی می توان هم در رژیم گذرا و هم در رژیم ماندگار نتایج هر دو روش را مقایسه کرد. برای دو سناریو مقایسه نشان داده شده است. در سناریوی اول جریان مرجع سلف و در سناریوی دوم ولتاژ ورودی تغییر کرده است.

Authors

محمد افکار

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران

محمد امین رزمجو

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران تهران

رقیه گوگ ساز قوچانی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران