ارایه روش فراابتکاری تبرید شبیه سازی شده برای بالانس خط مونتاژ دوطرفه

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 84

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JUIMS-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1401

Abstract:

خط مونتاژ دوطرفه نوعی از خط مونتاژ است که در آن ها فعالیت ها قابلیت پردازش در هر دو طرف خط را به صورت موازی دارند. این نوع از خط مونتاژ اغلب در تولید محصولات بزرگ مانند کامیون و اتوبوس به کاربرده می شود. تعداد زیادی روش های حل دقیق، روش های ابتکاری و فراابتکاری برای حل مساله بالانس خط مونتاژ یک طرفه ارایه شده اند. با این حال، مساله بالانس خط مونتاژ دوطرفه کمتر مورد توجه قرارگرفته است. در این پژوهش، از روش فراابتکاری تبرید شبیه سازی شده برای حل مساله بالانس خط مونتاژ دوطرفه استفاده شده است. الگوریتم ارایه شده از یک طرح کدگذاری پیوسته برای تعیین شماره ایستگاه و سمت پردازش فعالیت ها به طور هم زمان استفاده می کند. به منظور آزمودن کارایی الگوریتم ارائه شده، این روش برای حل سه مورد از مسایل رایج در ادبیات مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج روش تبرید شبیه سازی شده ارایه شده به ازای دو مساله کوچک تر با جواب بهینه حاصل از مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و به ازای مساله بزرگ تر با جواب حاصل از یک روش ابتکاری مورد مقایسه قرارگرفته اند. این مقایسه نشان می دهد که الگوریتم ارایه شده در مورد دو مساله کوچکتر، جواب بهینه و در مورد مساله بزرگتر، جواب بهتری را نسبت به روش ابتکاری مورد مقایسه به دست می آورد.

Keywords: