مضامین اجتماعی و سیاسی در رمان»رجال و ذئاب« نجیب الکیلانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUCONF02_212

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1401

Abstract:

ادبیات هر سرزمینی منعکس کننده اوضاع اجتماعی و سیاسی آن سرزمین است. بدیهی است که مایه اصلی آثار ادبی نیز از اجتماع و مردم اقتباس می شود. بر این اساس، مضامین اجتماعی و سیاسی هر نویسنده ای می تواند بیانگر گرایشات اجتماعی او باشد. نجیب کیلانی (۱۹۹۵م) رمان نویس، شاعر و نظریه پرداز عرصه ادبیات اسلامی است. او آثارش را در راستای نشر مفاهیم اسلامی تالیف کرده و با تالیف تعداد زیادی رمان، کتاب و مقاله خدمات فراوانی به ادبیات اسلامی معاصر نموده است. رمان های گیلانی آینه تمام نمای عقاید اسلامی و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی او می باشند. او در رمان "رجال و ذئاب" وضعیت زندگی مردم مصر را بعد از انقلاب ۱۹۵۲م بیان کرده است. در این پژوهش تلاش شده است تا برخی مسائل اجتماعی: عشق، زن، فقر، یاس و خوش بینی به آینده و برخی مسائل سیاسی: وطن دوستی، استبداد، استعمار، عدم آزادی، زندان و ... در رمان "رجال و ذئاب" مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد که نجیب کیلانی با اسلوبی ساده و با استفاده از توصیفات دقیق، برغنای داستان خود افزوده و توانسته است مضامین اجتماعی، سیاسی، واقعیت زندگی مردم و جامعه عصر خویش را به تصویر بکشد.

Keywords:

رجال و ذئاب , مضامین اجتماعی و سیاسی , نجیب کیلانی