تربیت ازنگاه قرآن وحدیث

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 133

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNOA-1-3_005

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1401

Abstract:

باتوجه به جایگاه ویژه انسان دردستگاه خلقت وهمچنین آزادی، اختیارواستعداد های گوناگون که دارد، ضرورت تربیت برکسی پوشیده نیست. به همین جهت پیامبراکرم(ص) به تصریح قرآن کریم، برای تربیت وتعلیم جامعه انسانی برانگیخته شده است. همه مورخان وکارشناسان تربیتی اعتراف دارند که مکتب نجات بخش اسلام ازاعراب عقب مانده جاهلی، شخصیت های علمی وعرفانی بی نظیر ساخته است. بنابراین سوال های ذیل ممکن است رخ بنمایند: چه علل وعواملی موجب این تربیت موفقیت آمیز شده است؟ آموزه های اسلام دراین زمینه چیست؟والدین چه وظایفی درقبال تربیت فرزند شان دارند؟ اساسا تربیت چه جایگاهی درفرهنگ دینی وچه نقشی درحوزه فردی واجتماعی دارد؟ چه روش های را اسلام برای تربیت ارائه می دهد؟ ازچه ابزارهای باید درفرایند تربیت استفاده گردد، تاکارآمدی بیشترداشته باشد؟و... . مقاله حاضربااستناد به آیات وروایات، پاسخی است به سوال های فوق.

Authors

علی جمعه حیدری

دانش پژوه