بررسی و مقایسه روش های تحقیق آماری بنیادین

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 530

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARPR-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1401

Abstract:

براساس تحقیقات و تلاش دانشمندان آمار و حتی حوزه های خارج از آمار، روش های متفاوتی جهت انجام تحقیقات آماری، تحلیل یافته ها و توصیف نتایج مرتبط ایجاد شده است. روش های مختلف آزمونهای آماری رویکردهائی متفاوت و مبتنی بر علم آمار هستند که برای انجام روش های پژوهش علمی در علوم مختلف کاربرد فراوانی دارند. معمولا براساس نظریه و شیوه کار تحقیق، آن ها را به دو دسته «تحقیق کیفی» و «تحقیق کمی» تقسیم می کنند. معمولا در تحقیقات کیفی براساس یک یا چند مشاهده سعی در توصیف و تشخیص رابطه علت و معلولی هستیم و خصوصیت در نظر گرفته شده را به جامعه نسبت می دهیم. این کار معمولا به وسیله نمونه گیری و استفاده از استنباط آماری و روش استقرایی انجام می شود و نتیجه این تحقیقات منجر به فرضیه یا نظریه ای خاص می شود. در حالیکه در روش های کمی ابتدا قصد اثبات یا در نظریه ای را داریم و به کمک نمونه گیری از جامعه آماری این نظریه را رد یا تایید می کنیم. این کار به کمک استنباط قیاسی صورت می گیرد. بمنظور درک بهتر مساله و ایجاد یک شمای تحلیلی، در این مقاله بررسی در زمینه روش های تحقیق آماری بنیادین و مقایسه خصوصیات آنها بیان شده است.

Authors

مریم رضائی

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران