رابطه بین شهرک های صنعتی با توسعه فضایی در استان ایلام

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 134

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHRE-28-125_006

تاریخ نمایه سازی: 24 تیر 1401

Abstract:

بخش صنعت در سازماندهی فضایی کشور و رشد و توسعه منطقه ای کمتر نقش خلاقی را ایفا کرده است. این بخش به جای توجه به کانون های توسعه به سمت قطب های صنعتی حرکت کرده است. با ایجاد شهرک های صنعتی در ایلام که با استقرار آنها در شهرستان ایلام (که مرکز استان است)، نوعی عدم تعادل فضایی در سطح منطقه شکل گرفت که با تداوم احداث شهرک های صنعتی، هدف آن بود که توسعه فضایی در استان ایلام به سمت تعادل و توازن حرکت کند. شهرک های صنعتی یکی از مهم ترین اشکال استقرار صنعت در فضا به شمار می روند. مقایسه تطبیقی در سطح استان در دو مقطع زمانی تاثیر فعالیت های صنعتی در شکل شهرک را آشکار می سازد و آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فضایی ناشی از آن را به نمایش می گذارد. لذا این پژوهش با بهره گیری از داده های مربوط به هفت شهرک صنعتی و نود و هشت واحد تولیدی فعال به بررسی نسبتا دقیق مبتنی بر پرسشنامه در مورد شهرک های صنعتی استان می پردازد. برای تاثیر شهرک های صنعتی بر توسعه فضایی در استان ایلام اطلاعات مربوط به نوزده شاخص اقتصادی، اجتماعی و کالبدی قبل و بعد از احداث شهرک های صنعتی مورد مقایسه قرار گرفته که بتوان به وسیله این شاخص ها اثرات شهرک های صنعتی را در توسعه فضایی استان با استفاده از آزمون های آماری t۱ و f۲ مورد سنجش قرار داد و این نوزده شاخص در راستای تغییر در الگوی سکونت و ساخت و ساز، تغییر در ارتباطات ( شبکه ها – راه ها )، تغییر در مراکز فعالیت های اقتصادی می باشند. برای مقایسه زوجی و تحولات ایجاد شده بعد از احداث شهرک های صنعتی از آزمون t استفاده شده است، که از ۱۹ شاخص انتخاب شد. بعد از احداث شهرک های صنعتی در ۱۸ شاخص در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی دار بوده، یعنی باعث ارتقاء شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فضایی در سطح شهرستان ایلام شده است. به منظور مقایسه شهرستان ایلام با ۶ شهرستان دیگر استان از آزمون f در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شده و نتیجه ای که بدست آمد این بود که از ۱۹ شاخص در ۱۴ شاخص اختلاف معنی دار بوده و باعث عدم تعادل ناحیه ای در سطح استان ایلام شده است که این مهم بین سالهای (۱۳۸۰-۱۳۷۰) بوده است.

Authors

جمیله توکلی نیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین گروه جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا نعمتی

کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و کارشناس دفتر بودجه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری