کشف سرویس های ابری در زبان فارسی از طریق تکامل هستان شناسی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SCJKA-4-2_006

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1401

Abstract:

کارشناسان، رایانش ابری را به عنوان مدلی برای دسترسی به اطلاعات و منابع به اشتراک گذاشته شده قابل پیکربندی، تعریف نموده اند. در محیط ابری کاربران می توانند بسته به میزان و نوع استفاده از سرویس ها، هزینه پرداخت کنند. با توسعه روز افزون اینترنت و سرویس های ارائه شده در آن، کاربران جهت دستیابی به سرویس های مورد نظرشان با چالش هایی روبرو می شوند. امروزه اینکه کاربران چگونه می توانند بهترین سرویس، با مناسبترین هزینه، امنیت مناسب، کارایی قابل قبول و... را بیابند، به دغدغه اصلی آن ها در کار با محیط رایانش ابری تبدیل شده است. بنابراین یکی از ملاحظات اصلی درحوزه رایانش ابری، مسئله جستجو کردن و کشف سرویس ها به منظور بهره برداری از آن هامی باشد. از آنجاکه یافتن سرویس های مناسب به صورت دستی و غیرخودکار، وقت گیر و بعضا غیرممکن است، انجام خودکار و درصورت امکان افزودن معنا به آن می تواند به افزایش کیفیت و سرعت فرایند کشف سرویس هاکمک کند. البته به کارگیری این رویکرد نیاز به ایجاد شرح های معنایی برای همه ی سرویس های موجود دارد که این کار نیز اگر به صورت غیرخودکار انجام شود کاری بسیار وقت گیر خواهد بود. به همین دلیل پژوهشگران معمولا از روش های پردازش زبان طبیعی جهت خودکارسازی این فرایند ها استفاده کرده اند. از طرفی، در حال حاضر سیستم جامع و فراگیری برای کشف سرویس های ابری برای زبان فارسی نیز ارائه نشده است. در بسیاری از سیستم های ارائه شده نیز، ویژگی های خاص زبان فارسی در نظر گرفته نشده اند و با در نظرگرفتن یک سری فرضیات، چالش های موجود در زبان فارسی نادیده رها شده اند همچنین به دلیل نبود هستان شناسی کامل و جامعی برای زبان فارسی، بسیاری از پژوهش هانتوانسته اند از قابلیت های هستان شناسی ها در سیستم های کشف سرویس خود، استفاده نمایند. ایجاد سیستمی که بتواند کشف سرویس های ابری را برای زبان فارسی، با کیفیت قابل قبولی انجام دهد، همچنان یک مسئله تحقیقاتی باز می باشد. استفاده از هستان شناسی ها، جهت معنایی نمودن کشف سرویس های ابری، می تواند به بهبود نتایج سیستم های کشف سرویس ابری کمک کند. در این مقاله، سامانه ای جهت کشف سرویس های ابری مبتنی بر تکامل هستان شناسی، برای زبان فارسی ارائه شده است. بدین صورت که معانی کلماتی را که کاربر برای جستجوی یک سرویس در رایانش ابری به کار می برد را با بکارگیری تکنیک های تفسیر، هستان شناسی، استخراج ودسته بندی کرده ، و از آن جهت جستجو و یافتن سرویس مورد نیاز کاربر استفاده می کند. در زبان های دیگر ابزارها و داده های مناسبی برای ارزیابی وجود دارد. که ما در زبان فارسی این داده ها را دردسترس نداریم .بدین منظور از ضرایب دقت و فراخوانی برای ارزیابی سامانه پیشنهادی استفاده شده است و نتایج قابل قبولی را در مقایسه با پژوهش های پیشین را نشان می دهد.

Authors

نفیسه هراتیان اول

دانشگاه آزاد بین الملل قشم

علی اصغر صفائی

دانشگاه تربیت مدرس