تاثیر تمرین هوازی، ازون و سلول های بنیادی مزانشیمی بر تغییرات آستانه درد در موش های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

27

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-26-3_001

تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1401

Abstract:

سابقه و هدف: استرس حاد و مزمن ناشی از بی حرکتی به ویژه بی تحرکی ناشی از استئوآرتریت می تواند آستانه درد و رفتارهای دردی را متاثر کند؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تمرین هوازی، ازون و  MSCsبر تغییرات آستانه درد در رت های استئوآرتریتی انجام گرفت.   مواد و روش ها: تعداد ۴۵ سر رت نر بالغ ۸-۶ هفته ای ویستار، با میانگین وزنی۲۵۰-۲۳۰ گرم به دو گروه استئوآرتریت (۴۰n=) و کنترل سالم (۵n=) تقسیم شدند. استئوآرتریت از طریق جراحی در رت ها القا شد و سپس در ۸ گروه پنج تایی شامل کنترل بیمار، MSCs، تمرین هوازی، ازون، تمرین هوازی + ازون، تمرین هوازی + MSCs، ازون + MSCs و تمرین هوازی + ازون +  MSCsقرار گرفتند. تمرین هوازی به مدت هشت هفته و با سرعت ۱۶متر بر دقیقه انجام شد. MSCs به میزان ۱۰۶ سلول بر کیلوگرم به زانوی رت ها تزریق گردید؛ همچنین تزریق ازون در ۳ تکرار و قبل از شروع تمرین با غلظت ۲۰ میکروگرم بر میلی لیتر صورت گرفت. آستانه درد توسط آزمون صفحه داغ اندازه گیری و سطح معنی داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. نتایج: آستانه درد در گروه بیمار استئوآرتریتی در مقایسه با گروه سالم کاهش معنی داری داشت (۰/۰۰۱=P). آستانه درد در گروه های سلول درمانی (۰/۰۰۳=P)، ازون درمانی و تمرین هوازی (۰/۰۰۰۱=P) افزایش معنی دار یافت. درحالی که اوج این افزایش در تمرین هوازی + MSCs دیده شد (۰/۰۲ =P). نتیجه گیری: القای استئوآرتریت به کاهش آستانه درد منجر می گردد. هرچند تمرین هوازی، ازون و MSCs با افزایش آستانه درد نقش مهمی در کنترل درد حاد ناشی از استئوآرتریت دارند، اما حداکثر اثر بی دردی در تعامل تمرین هوازی + MSCs می باشد.

Authors

لیلاعبدی زاده
لیلا عبدی زاده

Department of Sport Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran.

مقصودپیری
مقصود پیری

Department of Sport Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran.

حسنمتین همایی
حسن متین همایی

Department of Sport Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Thomas E, Peat G, Mallen C, Wood L, Lacey R, ...
 • Ford GK, Finn DP. Clinical correlates of stress-induced analgesia: evidence ...
 • McCarberg BH, Billington R. Consequences of neuropathic pain: quality-of-life issues ...
 • Mohammadi F, Mohammadkhani P, Dolatshahi B, Asghari MA. The effects ...
 • Syx D, Tran PB, Miller RE, Malfait A-M. Peripheral mechanisms ...
 • Farhang D, Talebi N, Hasan pour Ezzati M. Comparison of ...
 • Juhl C, Christensen R, Roos EM, Zhang W, Lund H. ...
 • Jones MD, Booth J, Taylor JL, Barry BK. Aerobic training ...
 • Østerås H, Paulsberg F. The effect of medical exercise therapy ...
 • Cuadros ME, Moro OS, Florin MJ, Canelo JA. Ozone improves ...
 • Saad SI, Elrabiey MA, Elazzazi HM, Shaboob EA, Elbagoury ZM. ...
 • Wang J, Zhou L, Zhang Y, Huang L, Shi Q. ...
 • Schäfer S, Berger JV, Deumens R, Goursaud S, Hanisch UK, ...
 • Kaya A, Sonmez M, Kar T, Haholu A, Yildirim Y, ...
 • Bove SE, Laemont KD, Brooker RM, Osborn MN, Sanchez BM, ...
 • Liu SS, Zhou P, Zhang Y. Abnormal expression of key ...
 • Rezaie M, Azarbayjani MA, Peeri M, Hosseini SA. The effect ...
 • Lopes de Jesus CC, Dos Santos FC, de Jesus LM, ...
 • Zarmehri HA, Haidari-Oranji N, Soleimani NE, Sofiabadi MO. Effects of ...
 • Shetty YC, Singh VK, Manjesh PS, Nagarajan VB, Patil P, ...
 • Cobianchi S, Marinelli S, Florenzano F, Pavone F, Luvisetto S. ...
 • Cunha CO, Pinto-Fiamengui LM, Sampaio FA, Conti PC. Is aerobic ...
 • Naugle KM, Naugle KE, Fillingim RB, Samuels B, Riley III ...
 • Naugle KM, Fillingim RB, Riley III JL. A meta-analytic review ...
 • Mishra SK, Pramanik R, Das P, Das PP, Palit AK, ...
 • Xu W, Zhao X, Sun P, Zhang C, Fu Z, ...
 • Hashemi M, Nabi BN, Saberi A, Sedighinejad A, Haghighi M, ...
 • Calunga JL, Menéndez S, León R, Chang S, Guanche D, ...
 • Lopa S, Colombini A, Moretti M, de Girolamo L. Injective ...
 • Hua Z, Liu L, Shen J, Cheng K, Liu A, ...
 • Gupta PK, Chullikana A, Rengasamy M, Shetty N, Pandey V, ...
 • Matas J, Orrego M, Amenabar D, Infante C, Tapia-Limonchi R, ...
 • Thomas E, Peat G, Mallen C, Wood L, Lacey R, ...
 • Ford GK, Finn DP. Clinical correlates of stress-induced analgesia: evidence ...
 • McCarberg BH, Billington R. Consequences of neuropathic pain: quality-of-life issues ...
 • Mohammadi F, Mohammadkhani P, Dolatshahi B, Asghari MA. The effects ...
 • Syx D, Tran PB, Miller RE, Malfait A-M. Peripheral mechanisms ...
 • Farhang D, Talebi N, Hasan pour Ezzati M. Comparison of ...
 • Juhl C, Christensen R, Roos EM, Zhang W, Lund H. ...
 • Jones MD, Booth J, Taylor JL, Barry BK. Aerobic training ...
 • Østerås H, Paulsberg F. The effect of medical exercise therapy ...
 • Cuadros ME, Moro OS, Florin MJ, Canelo JA. Ozone improves ...
 • Saad SI, Elrabiey MA, Elazzazi HM, Shaboob EA, Elbagoury ZM. ...
 • Wang J, Zhou L, Zhang Y, Huang L, Shi Q. ...
 • Schäfer S, Berger JV, Deumens R, Goursaud S, Hanisch UK, ...
 • Kaya A, Sonmez M, Kar T, Haholu A, Yildirim Y, ...
 • Bove SE, Laemont KD, Brooker RM, Osborn MN, Sanchez BM, ...
 • Liu SS, Zhou P, Zhang Y. Abnormal expression of key ...
 • Rezaie M, Azarbayjani MA, Peeri M, Hosseini SA. The effect ...
 • Lopes de Jesus CC, Dos Santos FC, de Jesus LM, ...
 • Zarmehri HA, Haidari-Oranji N, Soleimani NE, Sofiabadi MO. Effects of ...
 • Shetty YC, Singh VK, Manjesh PS, Nagarajan VB, Patil P, ...
 • Cobianchi S, Marinelli S, Florenzano F, Pavone F, Luvisetto S. ...
 • Cunha CO, Pinto-Fiamengui LM, Sampaio FA, Conti PC. Is aerobic ...
 • Naugle KM, Naugle KE, Fillingim RB, Samuels B, Riley III ...
 • Naugle KM, Fillingim RB, Riley III JL. A meta-analytic review ...
 • Mishra SK, Pramanik R, Das P, Das PP, Palit AK, ...
 • Xu W, Zhao X, Sun P, Zhang C, Fu Z, ...
 • Hashemi M, Nabi BN, Saberi A, Sedighinejad A, Haghighi M, ...
 • Calunga JL, Menéndez S, León R, Chang S, Guanche D, ...
 • Lopa S, Colombini A, Moretti M, de Girolamo L. Injective ...
 • Hua Z, Liu L, Shen J, Cheng K, Liu A, ...
 • Gupta PK, Chullikana A, Rengasamy M, Shetty N, Pandey V, ...
 • Matas J, Orrego M, Amenabar D, Infante C, Tapia-Limonchi R, ...