جستاری بر مبانی فلسفی هویت از دیدگاه هایدگر و بررسی نظریه روح مکان کیریستین نومبرگ شولتز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 191

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARTS-6-1_006

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

هویت به معنی کیستی یا چه کسی بودن است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی برمی آید. مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی قرن بیستم بوده که تاثیرپذیری شولتز و برخی معماران از نظریات او در ارائه و تبییننظریات جدید معماری، آن ها وامدار وی کرده است ازاین رو هایدگر که ناقد سوبژکتیویسم در تفکر مدرن بود، با روی آوری بهشعر شاعران بزرگ آلمان، شعر را بهترین نحو اندیشیدن خواند. و دو تن از پیشگامان معماری پست مدرن،کریستین نوربرگشولتز با پیروی از رویکرد هایدگر به زبان، شعر، هنر و معماری، تلاش کردند تا نظریات تازه ای در معماری ارائه کنند. روش اینمطالعه همچون موضوع آن به توصیف هویت در اندیشه هایدگر و دیدگاه های معماران می پردازد؛ با این هدف که نشان دهدهویت در معماری چیست و ارتباط مستقیم به عالم هر پدیده و بستر پدیداری آن دارد می پردازد. لذا در این پژوهش سعیگشته تا با استفاده از روش تحلیل معناشناختی با کمک از علوم انسانی و هنر به تعریف این واژه هویت پرداخته و با استفاده وجمع بندی از تحقیقات صورت گرفته پیشین، برای پرسش چگونگی پدیدار شدن هویت در معماری پاسخی پیدا کند.

Authors

سمانه فریدونی

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده معماری، ارومیه، ایران

محمد قربانزاده

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده معماری، ارومیه،ایران