تحلیل زیاده و نقیصه روایات فقهی از منظر صاحب جواهر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 183

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MUF-5-6_001

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1401

Abstract:

از اسباب تعارض در روایات معصومان(ع)، پدیده زیاده و نقیصه در متن احادیث است. برطرف کردن این آسیب جز با استفاده از تجربیات فقیهان و حدیث پژوهان خبره ممکن نیست کتاب بی نظیر جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام می تواند در جهت آسیب زدایی از احادیث فقهی راهگشا باشد. نوشتار پیشرو با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد است عوامل زیاده و نقیصه، قراین شناسایی آن، پیامدها و راه حل ها را از نظر صاحب جواهر بررسی کند. یافته ها نشان می دهد از نظر ایشان، راویان و ناسخان به عنوان عوامل، و گزارش خبرگان حدیث، سنجش روایت با احادیث هم مضمون، مراجعه به کتب اصیل روایی، اتحاد سند یا راوی و عدم وضوح معنا به عنوان قراین، و اضطراب، تاثیر نادرست بر فتوا، خروج از حجیت، شاذ شدن روایت و ... به عنوان آثار این آسیب مطرح می شود و راه حل عبارت است از اضبط بودن، رجوع به کتب حدیث و استدلال، مراجعه به نسخه های مورد اعتماد، قرار گرفتن حدیث در باب مربوط و موافقت با عامه.

Keywords:

جواهر الکلام , زیاده و نقیصه متنی , عوامل و قراین آن , اصل عدم زیاده

Authors

سید علی دلبری

مدرس درس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

سید جعفر علوی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در گروه فقه و اصول

علی اکبر حبیبی مهر حبیبی مهر

دانش آموخته دکتری دانشگاه رضوی