ارزیابی امنیت سیستمهای کامپیوتری با استفاده از مدل مبتنی بر روش شبکه عصبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF16_062

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

Abstract:

امروزه یکی از مهمترین چالشها در بستر اینترنت و فضای مجازی حفظ امنیت اطلاعات و ایجاد یک درک صحیح از سطح پایه امنیت شبکه و پیشنهاد روشی مناسب و بهینه جهت بهبود امنیت شبکه های کامپیوتری است. از این رو، در این مقاله، یک روش مبتنی بر شبکه های عصبی به منظور بهبود امنیت در شبکه های کامپیوتری ارائه شده است که هدف آن، افزایش سرعت اجرای الگوریتمهای رمزگذاری و همچنین، رمزگشایی میباشد. نتایج مربوط به زمان صرف شده با استفاده از طولهای مختلف کلید برای رمزگشایی نشان میدهد که روش مبتنی بر شبکه عصبی قادر است در مقایسه با روشهای موجود، مدت زمان اجرای الگوریتم های رمزگذاری را حداقل ۲ درصد و حداکثر ۵/۷۶ درصد بهبود دهد. علاوهبراین، نتایج مربوط به مقایسه طرح احراز هویت مشتری تلفن همراه و زمان پاسخ احراز هویت دیجیتال با بکارگیری روش پیشنهادی و روشهای پیشین نیز بیانگر بهبود ۴ درصدی روش پیشنهادی مبتنی بر شبکه های عصبی میباشد.

Authors

مرتضی اکبری

کارشناسی ارشد، نرم افزار، دانشکده برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان،