بازشناختی انواع مواد مخدر مصرفی و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_081

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به دنبال بازشناختی انواع مواد مخدر مصرفی و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن است. با توجه به مصرف موادمخدر و روانگردان که امروزه به عنوان یک معضل جدی کلیه جوامع بشری را تهدید کرده است، از اینرو تاثیر عمیقی نیز برتمامی افراد و جوامع مختلف دارد. لذا در جوامع کنونی منشا بسیاری از کج رفتاری ها، جرایم و نابهنجاری ها را موادمخدرتشکیل می دهد. مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطرات جدی روبر کرده است و حتی رابطه مواد مخدر باجرایم باعث بروز معضلات اجتماعی، عقب ماندگی کشورها و غیره شده است، و اعتیاد یکی از مسائل اجتماعی برجسته درایران است که اغلب مسئله ای مردانه به شمار می رود. هدف از نگارش این مقاله شناخت انواع مواد مخدر و نحوه مصرف وپیامدهای اجتماعی ناشی از آن است که بر فرد و جامعه تاثیر می گذارد. پژوهش پیشرو به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن سعی شده است به مواردی همچون مفاهیم، انواع مواد مخدر، روش های مصرف، علل و عوامل گرایش به مواد مخدر،ویژگی های افراد معتاد و آسیب ها و پیامدهای اجتماعی ناشی از گرایش به مواد مخدر و غیره مورد بررسی قرار گیرد کهنتیجه آن می تواند باعث کاهش جرایم و عدم رغبت به مصرف مواد مخدر و شناخت آسیب های وارده گردد.

Authors

امیر تقی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تسوج، ایران

رامین علی پور

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ایران