مطالعه رویکردهای معماری در مسکن تغییرپذیر با نگرش بر سبک زندگی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 174

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SETBCONF02_149

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه رویکردهای معماری در مسکن تغییرپذیر با نگرش بر سبک زندگی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. اصل تغییرپذیری به عنوان یکی از عوامل افزایش کیفیت در امر مسکن با توجه به سابقه ی غنی ای که معماری ایران در این زمینه دارد، بحثی با اهمیت و قابل توجه است. به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است، که دیگر معماران علاوه بر جنبه های کمی در امر مسکن به ویژگی ها و نیازهای کیفی استفاده کنندگان نیز بیندیشند. افزایش و ارتقای سطح کیفی در امر مسکن، در نظر گرفتن نیازها، ویژگی ها و سلایق استفاده کننده، مشارکت دادن کاربران در امر طراحی، نه تنها موجب بهبود سطح زندگی استفاده کننده در بعد فیزیکی شد. بلکه تامین این نیاز موجب رضایتمندی و آرامش در استفاده کنند گان از مسکن در وهله اول و بعد از آن در جامعه در وهله دوم نیز گردید.

Keywords:

Authors

سینا امیری نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

فاطمه نجاتی

استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران