هوشمندسازی در برنامه ریزی توسعه شهرسازی مدرن

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL08_135

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

Abstract:

چکیدهرشد روزافزون جمعیت و تمرکز آنها در شهرها آثار مخربی بر زیستگاه های طبیعی و زندگی بشر می گذارد و شهرها را در معرض بحران های ناگوار از جمله تخریب محیط زیست، تنزل زیربناهای موجود، فقدان دسترسی به زمین سرپناه، آلودگی های زیست محیطی، خطر کمبود و اتمام منابع طبیعی و در نهایت اتلاف سرمایه های انسانی قرار می دهد. در همین راستا مدیریت شهرهای امروزی به واسطه تغییرات گسترده در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی نسبت به دهه های قبل بسیار پیچیده تر و دشوارتر شده است لذا مدیریت شهر، دیگر همانند گذشته با استفاده از روش های معمول و سنتی ممکن نیست و نیاز است در فرآیند تصمیم گیری از مدل های به روز و در عین حال متناسب با اجتماع شهری استفاده شود. از زمانی که مفهوم شهر هوشمند وارد ادبیات شهرسازی و برنامه ریزی شهری شد تا کنون بسیاری از شهرهای دنیا با به کارگیری فناوری های به روز و نوین توانسته اند شهرهای خود را در ابعاد مختلف به سمت هوشمندسازی پیش ببرند و از فواید شهرسازی هوشمند بهره مند شوند. در نتیجه می توان گفت مدیریت شهرهای امروزی به واسطه تغییرات گسترده در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی نسبت به دهه های قبل بسیار پیچیده تر و دشوارتر شده است لذا مدیریت شهر، دیگر همانند گذشته با استفاده از روش های معمول و سنتی ممکن نیست و نیاز است در فرآیند تصمیم گیری از مدل های به روز و در عین حال متناسب با اجتماع شهری استفاده شود.

Authors

محمد حسین اختر دانش

علوم ارتباطات گرایش رسانه، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد یک