مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری در مقابل خودکشی در افراد با و بدون تجربه اقدام به خودکشی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 240

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_COUN-21-82_005

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اختلالات روانی و تاب آوری در مقابل خودکشی در اقدام به خودکشی  انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، پس رویدادی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان پسر شهر قزوین بود و نمونه آماری با توجه به روش مطالعه پس رویدادی شامل ۸۰ نفر از این افراد بود که به شیوه هدفمند انتخاب و در دو گروه اقدام کنندگان به خودکشی و افراد عادی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از چک لیست نشانه های اختلالات روانی تجدید نظرشده (SCL-۹۰-R) و پرسشنامه تاب آوری در مقابل خودکشی (عثمان و همکاران، ۲۰۰۴) استفاده شد. یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمرات افرادی که اقدام به خودکشی داشته اند، در نمره کلی اختلالات روانی و خرد مقیاس های پرخاشگری، اضطراب، وسواس، حساسیت فردی، شکایات جسمانی، روان پریشی، تصورات پارانوئیدی، افسردگی و ترس مرضی به طور معناداری بالاتر از افراد عادی بود. همچنین میانگین نمرات افرادی که اقدام به خودکشی داشته اند، در نمره کلی تاب آوری و خرده مقیاس های محافظ درونی، ثبات هیجانی و محافظ بیرونی به طور معناداری کمتر از گروه عادی بود (۰۵/۰>P). نتیجه گیری:  بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود با آموزش های روان شناختی تاب آوری در مقابل خودکشی را افزایش داده و با مداخلات مبتنی بر نظریه های رواندرمانی، می توان با کاهش اختلالات روانی که در پژوهش حاضر نقش مهمی در اقدام به خودکشی داشتند،  خطر خودکشی را کاهش داد.

Authors

مسعود اسدی

(Corresponding Author), Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.

محسن نظری فر

Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.

حسن ابراهیم زاده

Master of Psychology, Military Hospital of Qazvin No.۵۵۳, Iran.

الهام فتحی

Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

منیژه دانشپور

. Distinguished Professor, Department of Marriage and Family Therapy, Alliant International University, Irvine, California, USA.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abraham, P., & Greeff Karla, L. (۲۰۰۸). Spirituality as a ...
 • Akca, S. O., Yuncu, O., & Aydin, Z. (۲۰۱۸). Mental ...
 • Arnautovska, U., & Grad, T. (۲۰۱۰). Attitudes Toward Suicide in ...
 • Asadi, M., & Fathi, K. (۲۰۲۰). Predicting Psychological Wellbeing from ...
 • Bachmann, S. (۲۰۱۸). Epidemiology of Suicide and the Psychiatric Perspective. ...
 • Bertolote, J. M., & Fleischmann, A. (۲۰۱۵). A global perspective ...
 • Bi, B., Liu, W., Zhou, D., Fu, X., Qin, X., ...
 • Castillejos, M. C., Huertas, P., Martín, P., & Moreno Küstner, ...
 • Chesney, E., Goodwin, G. M., & Fazel, S. (۲۰۱۴). Risks ...
 • Cohen, J. (۱۹۸۸). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. ...
 • Curtin, S. C., & Heron, M. (۲۰۱۹). Death rates due ...
 • De Leo, D., Goodfellow, B., Silverman, M., Berman, A., Mann, ...
 • Delgado, K. J. (۲۰۱۲). The Role of Relationships in Completed ...
 • Fathi, E., Daneshpour, M., & Hatami Varzaneh, A. (۲۰۲۱). The ...
 • Fernández de la Cruz, L., Rydell, M., Runeson, B., D'Onofrio, ...
 • Fico, G., Caivano, V., Zinno, F., Carfagno, M., Steardo, L. ...
 • George, A., & Moolman, R. (۲۰۱۷). Resilience and suicide ideation: ...
 • Haidari, P., Farajkhoda, T., Khavari, Z., Bokaie, M., & Naseri, ...
 • Hajian, S., Kasaeinia, S., & Ahmadi Doulabi, M. (۲۰۱۸). The ...
 • Huang, Y., Kuang, L., Wang, W., Cao, J., & Xu, ...
 • Larney, S., Topp, L., Indig, D., O'Driscoll, C., & Greenberg, ...
 • Liang, S. Y., Liu, H. C., Lu, Y. Y., Wu, ...
 • Mamun, M. A., & Griffiths, M. D. (۲۰۲۰). A rare ...
 • Marver, J. E., Galfalvy, H. C., Burke, A. K., Sublette, ...
 • Mishara, B. L., & Chagnon, F. (۲۰۱۶). Why mental illness ...
 • Nock, M. K., Hwang, I., Sampson, N. A., & Kessler, ...
 • O’Donnell, H., & Wilkinson, E. (۲۰۱۲). Prevention of Suicide in ...
 • O'Connor, R.C., Cleare, S., Eschle, S., Wetherall, K., Kirtley, O.J., ...
 • Ohtaki, Y., Doki, S., Kaneko, H., Hirai, Y., Oi, Y,. ...
 • Overholser, J. C., Braden, A., & Dieter, L. (۲۰۱۲). Understanding ...
 • Pinquart, M. (۲۰۰۹). Moderating effects of dispositional resilience on associations ...
 • Rossetti, M. C., Tosone, A., Stratta, P., Collazzoni, A., Santarelli, ...
 • Factors Impacting Why Women Stay in Marital Life with Substance dependent Husbands: A Grounded Theory Study [مقاله ژورنالی]
 • Roy, A., Sarchiapone, M., & Carli, V. (۲۰۰۷). Low resilience ...
 • Ryan, T. P. (۲۰۱۳). Sample Size Determination and Power. John ...
 • Sher, L. (۲۰۱۹). Resilience as a focus of suicide research ...
 • Steinhardt, M., & Dolbier, C. (۲۰۰۸). Evaluation of a resilience ...
 • Too, L. S., Spittal, M. J., Bugeja, L., Reifels, L., ...
 • WHO. (۲۰۲۰). Suicide Data. WHO; Geneva, Switzerland ...
 • Yoo, H. J., Hong, J. P., Cho, M. J., Fava, ...
 • Yu, J., & Chae, S. (۲۰۲۰). The mediating effect of ...
 • انیسی، ج؛ اسکندری، م؛ بهمن آبادی، س؛ نوحی، س و ...
 • ۵۷-۶۷ ...
 • بختیارپور، س؛ قاسمی، ص و حیدری کایدان، ژ. (۱۳۸۹). بررسی ...
 • پورحسین، ر؛ فرهودی، ف؛ امیری، م؛ جان بزرگی؛ م، رضایی ...
 • حسینی قمی، ط و سلیمی بجستانی، ح. (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش ...
 • دلاور، ع. (۱۳۹۸). روش تحقیق در روان شناسی و علوم ...
 • دورکیم، ا. (۱۸۹۷). خودکشی، ترجمه ی نادر سالارزاده امیری (۱۳۹۳). ...
 • سازمان بهزیستی کشور. (۱۳۹۸). http://www.behzisti.ir/ ...
 • صادقی، م؛ قدم پور، ع و اسماعیلی، ا. (۱۳۹۵). بررسی ...
 • کیانی چلمردی، ا؛ صفدریان، ز؛ جعفری بنفشه درق، ع و ...
 • مدبرنیا، م؛ شجاعی تهرانی، ح؛ فلاحی، م و فقیرپور، م. ...
 • مهدیار، م؛ نجاتی، س. ف و گودرزی، م. (۱۳۹۵). پیش ...
 • یاراحمدی، ی و یوسفی، ن. (۱۳۹۴). تاثیر خانواده درمانی مبتنی ...
 • نمایش کامل مراجع