مقایسه اثربخشی مشاوره های مسیر شغلی شناختی _ اجتماعی، پردازش اطلاعات شناختی، سازه گرایی و پذیرش و تعهد بر ابعاد سرمایه عاطفی دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_COUN-21-82_007

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی  روش مشاوره مسیر شغلی شناختی- اجتماعی،  پردازش اطلاعات شناختی، ساخت گرایی و مشاوره مبتنی پذیرش و تعهد بر ابعاد سرمایه عاطفی دانش آموزان پایه نهم اجرا شد. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون برای پنج گروه بود. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دخترپایه نهم یکی از نواحی آموزش و پرورش اصفهان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بودند. نمونه شامل ۱۰۰ دانش آموز دختر بود که به شکل نمونه گیری در دسترس و چند مرحله ای و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و در چهارگروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه۲۰نفر) گمارش شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سرمایه عاطفی (گل پرور، ۱۳۹۵) بود. در حالی که گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد هر یک از گروه های آزمایشی شش جلسه آموزش های مرتبط با هر روش را دریافت کردند. همه ی گروه ها توسط ابزار پژوهش قبل و بعد از آموزش ها ارزیابی شدند. نتایج: داده های گردآوری شده در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیری) تحلیل شد. نتایج نشان داد در مقایسه با گروه گواه هیچ یک از روش ها بر احساس انرژی و عاطفه مثبت موثر نبودند. از بین روش های مورد اشاره دو روش ساخت گرایی و پذیرش و تعهد بر شادمانی موثر بودند (۰۷/۱۸=F و ۰۱/۰>P)  اما در زمینه اثربخشی بر این دو متغیر تفاوت معنادار بین دو روش دیگر مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل می توان گفت مشاوران در مدارس می توانند از دو روش ساخت گرایی و پذیرش و تعهد برای بهبود شادمانی دانش آموزان دختر بهره ببرند 

Authors

آرام خبازشیرازی

PhD Student, Department of psychology, Esfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran.

محسن گلپرور

(Corresponding author), PhD Associate Professor, Psychology Faculty, College of Education and Psychology, Esfahan (Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Esfahan, Iran.

زهرا یوسفی

PhD Assistant Professor, Psychology Faculty, College of Education and Psychology, Esfahan (Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Esfahan, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Brown, S. D., & Lent, R. W. (۲۰۱۹). Social cognitive ...
 • Chen, H., Fang, T., Liu, F., Pang, L., Wen, Y., ...
 • Hayes, S. C. (۲۰۱۹). Acceptance and commitment therapy: towards a ...
 • Wood, S. M., Smith, C. K., & Duys, D. K. ...
 • Woo, H. R. (۲۰۱۸). Personality traits and intrapreneurship: the mediating ...
 • Yousefi, Z., Abedi, M., Baghban, I., & Etemadi, O. (۲۰۱۱). ...
 • جعفری، ا. (۱۳۹۸). تاثیر توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی – ...
 • رضایی، ا؛ شفیع آبادی، ع. و فلسفی نژاد، م. (۱۳۹۴). ...
 • زارع، ح؛ طالبی، س. و رستگار، ...
 • سرتیپ زاده، ا؛ گل پرور، م. و آقایی، ا. (۲۰۲۰). ...
 • سلطان زاده، ف؛ نیلفروشان، پ؛ عابدی، م. و صادقی، ا. ...
 • طحان، م؛ فرخی، ف. و صدیقی، س. م. (۱۳۹۷). بررسی ...
 • کاظمی، آ، گل پرور، م. و آتش پور، ح. (۱۳۹۹). ...
 • کاوه، ع؛ حسن زاده، ر و میرزاییان، ب. (۱۳۹۹). اثربخشی ...
 • کسایی اصفهانی، ع؛ و بهرامی، ف. (۱۳۸۵). بررسی تاثیر مشاوره ...
 • گل پرور، م. و زارعی، م. (۱۳۹۶).تاثیر آموزش موفقیت ویژه ...
 • گل پرور، م. و عنایتی، م. (۱۳۹۶).الگوی ساختاری رابطه سرمایه ...
 • میرزایی، ل و میرزایی، پ. (۱۳۹۹). اثربخشی آموزش گروهی حل ...
 • مددی زاده، س؛ گل پرور، م. و آقایی، ا. (۱۳۹۸). ...
 • بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان [مقاله ژورنالی]
 • نوذری، ف. و موسوی، س. م. (۱۴۰۰). اثربخشی «درمان پذیرش ...
 • نمایش کامل مراجع