روش های برآورد پارامترهای توزیع بیرنبام-ساندرز

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISS-17-2_008

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1401

Abstract:

چکیده: برآورد پارامترها با توجه به ماهیت توزیع های آماری همیشه به سادگی میسر نیست. به ویژه برآورد پارامترهای توزیع بیرنبام- ساندرز با روش های متفاوت با مشکلاتی مواجه است. در این مقاله روش های مختلف برآورد پارامترهای توزیع بیرنبام-ساندرز معرفی می شود. برآورد پارامترهای این مدل عمر فرسودگی به چهار روش امکان پذیر است. روش اول روشی گرافیکی است که تکنیک نموداری ساده ای مبتنی بر نمودار احتمال است و برای برآورد پارامترها و بررسی نیکویی برازش زمان های شکست ناشی از فرسودگی به خوبی عمل می کند. در این مقاله همچنین برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی و برآوردگرهای گشتاوری تعدیل یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. روش دیگر، برآورد پارامترها به شیوه ی جک نایف است که برای اندازه نمونه کوچک مناسب تر است. در پایان کارایی این برآوردگرها به وسیله شبیه سازی مونت-کارلو مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

Keywords:

Keywords: Maximum likelihood estimator , Modified moment estimator , Jackknife estimator , Monte Carlo simulations. , واژه های کلیدی: برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی , برآوردگرهای گشتاوری تعدیل یافته , برآوردگرهای جک نایف , شبیه سازی مونت-کارلو.

Authors

زینب آقابزاز

دانشگاه اصفهان

محمد حسین علامت ساز

دانشگاه اصفهان