عوامل موفقیت در دانش آموزان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_364

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

زمینه وهدف:در این تحقیق با استفاده از روایت های یک معلم درطول خدمتش در مدرسه ی ابتدائی بررسی شده است.استفاده ازهوش هیجانی وعاطفی از اصلی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است و از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران روان شناسی و علوم تربیتی قرار گرفته است، وهدف این روایت پژوهی ،بررسی هوش هیجانی وعاطفی وتاثیرات آن بردانش اموزان که بسیار درموفقیت دانش اموزان موثر ومفید می باشد.روش پژوهش:این تحقیق،تحقیقی روایی است که به انگاره تحقیقات کیفی و تفسیرگرانه تعلق دارد.منبع داده های این تحقیق، خاطرات مدت تدریس آموزگاری معلمی در مدرسه است که به صورت روزانه در تمام سال تحصیلی نوشته شده است.یافته ها ونتایج پژوهش:یافته ها ونتایج پژوهش نشان می دهد؛ هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های خود است و با هیجانات و خلقیات در ارتباط است. اثرات هوش هیجانی برسعادت و خوشبختی انسان شگفت انگیز است. هوش هیجانی همچنین نقش موثری درآرامش انسان دارد. در واقع این هوش عاطفی است که می تواند هوش عقلانی را بکار گیرد و در جهت مقصودش به پیش برده است. شاید تا کنون افراد باهوش زیادی را دیده باشید که نه در شغل و کارشان و نه در روابط خانوادگی و روابط بین فردی شان و نه در تفریح و عشق ورزیدنشان و ... موفقیتی حاصل نکرده اند.