آشفتگی های دوران کرونا در دوران های مدرسه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_377

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

با توجه به شیوع بیماری کرونا و غیر حضوری بودن مدارس با استفاده از مصاحبه ی تلفنی با مادر، خواهر ،دوستان نزدیک، معلم، مشاور و معاون مدرسه دانش آموز، مصاحبه تصویری با خود دانش آموز و همچنین اطلاعات و یافته های علمی به گردآوری اطلاعات پرداختم.از بین راه حل های موجود، یافتن علت اضطراب و تشویش در دانش آموز، صحبت کردن با والدین دانش آموز و آشنا کردن آنها با نحوه چگونگی برخورد با یکتا، صحبت کردن با یکتا و آگاه کردن وی درباره ی عادت ناپسند، کمک به یکتا برای ترک و توقف عادت، کوتاه کردن ناخن های بلند، تقویت حس اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در یکتا با دادن مسئولیت به او، پرت کردن حواس یکتا در حین ناخن جویدن و مجبور کردن او به کارهایی که با استفاده از انگشتانش انجام می شود ( مثل درست کردن کاردستی، نقاشی، خیاطی و ...) نسبت به بقیه نتیجه موثرتری داشت و باعث تغییر رفتار دانش آموز و رسیدن به اهداف پژوهش شده است.