بررسی تکنولوژی لیدار هوایی و خصوصیات داده های حاصل از آن

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AEGE01_044

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

امروزه با پیشرفت و توسعه تکنولوژی، ابزارهای مختلفی برای کسب اطلاعات از عوارض و پدیده های سطح زمین بهکار گرفته می شود.علم سنجش از دور همواره به صورت فعال و غیرفعال به کسب اطلاعات از عوارض سطح زمین میپردازد.تکنولوژی لیدار بخشی از سنجش از دور فعال است که به دلیل دقت بالا و کاربردهای متنوع آن به سرعت در حالتوسعه است. نصب و راهاندازی، سیستم های لیدار را میتوان به سیستم لیدار هوایی ALS و سیستم لیدار زمینیTLS تقسیم بندی کرد. دو ویژگی مهم سیستم های لیدار هوایی امکان ثبت چندین انعکاس برای هر سیگنال و ثبت اطلاعاترادیومتریک است به همین دلیل داده های حاصل از لیدار، مزایایی از قبیل دقت تفکیک فضایی بالا، سرعت بالا، تراکم نقاط و...برخوردارند. با وجو مزایای فراوان لیدار هزینه های ابتدایی لیدار در زمینه سخت افزار و نرم افزارها بالاست و با توجه به اینکهفرمت این داده ها نیز برای تمام کاربران شناخته شده نیست با مشکلات پردازش و مدل سازی در این زمینه وجود دارد

Keywords:

لیدار , لیزر اسکنر هوایی , سنجش از دور فعال

Authors

رحیمه رستمی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سنجشازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تبریز

کبری درخشانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سنجشازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تبریز