نقد و بررسی فلسفی نظریه عمومی سیستم ها در سازمان و مدیریت

Publish Year:

1399

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

30

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASMD-5-7_003

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

در مقاله حاضر، سعی شده است ضمن بررسی مبانی فکری و فلسفی نظریه عمومی سیستم ها و نحوه پیدایش و تعمیم آن به مباحث سازمان و مدیریت، به شرح و نقد فلسفی این نظریه از منظر هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی پرداخته شود. البته بدیهی است که تشریح کامل این نظریه و نقد فلسفی و چرایی آن در قالب یک مقاله نخواهد گنجید؛ بنابراین تلاش شده است که به موارد مهم مربوط به این نظریه از جمله منشاء و پیشینه شکلگیری، اصول حاکم بر آن، تقسیم بندی سیستم ها از نظر صاحب نظران و اندیشمندان مختلف و نقاط ضعف و قوت این نظریه از دیدگاه تحلیل گران پرداخته شود.

Keywords:

نظریه عمومی سیستم ها , سیستم , تقسیم بندی سیستم ها , هستی شناسی , معرفت شناسی , انسان شناسی , روش شناسی

Authors

سید مهدیمیرغفوری
سید مهدی میرغفوری

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

بهروزقاسمی
بهروز قاسمی

استادیار گروه مدیریت بازاریابی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران