بررسی همسر آزاری در منطقه لاله قبای شهرستان سراب

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-4-22_001

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1401

Abstract:

خشونت پدیده‫ای تاریخی است. اما علیرغم پیشرفت‫های روز افزون بشری این پدیده هنوز هم پابرجاست و فارغ از ملیت، نژاد، طبقه اجتماعی و حتی میزان توسعه یافتگی کشورها همچنان خشونت جزیی از زندگی روزمره شده است. خشونت هر چند پدیده‫ای تاریخی است لیکن یک پدیده اجتماعی نیز می‫باشد اگرچه میزان و شدت آن در کشورها، فرهنگ‫های گوناگون متفاوت می‫باشد، اما بعنوان یک پدیده چند بعدی هم علت و هم معلول بسیاری از آسیب‫های اجتماعی است. هدف از پژوهش فعلی بررسی همسرآزاری در منطقه لاله قبای شهرستان سراب می‫باشد. جامعه آماری شامل کلیه‫ی زنان متاهل منطقه لاله قبای شهرستان سراب می‫باشد. حجم نمونه، تعداد ۲۰۰ نفر از بین زنان به روش نمونه در دسترس انتخاب شد. تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. طبق یافته‫های تحقیق، نتایج چنین بدست آمده است: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ در بررسی فرضیه‫های تحقیق دریافت شد که با توجه به P<۰/۰۱ بین متغیرهای سابقه اعتیاد مردان، زمینه‫های خطرساز (شاهد خشونت بودن و تجربه خشونت داشتن) در خانواده مبدا، شیوه جامعه‫پذیری نقش‫های جنسیتی زن و مرد در خانواده مبدا و خشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود دارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Authors

دانش مرادی خانقاه

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی آذربایجان شرقی، ایران

هما امیرفاطمی

کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی آذربایجان شرقی، ایران

سمیه سید اصل

مسئول فنی پایگاه خدمات اجتماعی نورا، ایران

فاطمه مولایی

روانشناس پایگاه خدمات اجتماعی نورا، ایران اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی (پایگاه خدمات اجتماعی نورا شهرستان سراب)