اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان بر احساس شرم و راهبردهای مقابله ای نوجوانان خودآسیب رسان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 257

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SINA-24-3_003

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

زمینه و اهداف: با توجه به شیوع و پیامدهای رفتارهای خودآسیب رسان در بین نوجوانان، انجام مداخلات درمانی ضروری هست؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان بر احساس شرم و راهبردهای مقابله ای نوجوانان خودآسیب رسان بود. روش بررسی: در یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه، از میان نوجوانان دختر ۱۵-۱۳ ساله شهر شیراز (منطقه ۲) در سال تحصیلی ۱۴۰۰­۱۳۹۹، ۳۰ نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ و به مقیاس پرسشنامه شرم سیموند و همکاران و پرسشنامه مقابله فرایدنبرگ و لوئیس پاسخ دادند. گروه آزمایش آموزش گروهی تنظیم هیجان گرتز را دریافت کرد، اما گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد. یافته ها: نتایج به صورت کلی نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه در میزان احساس شرم و راهبردهای مقابله ای تفاوت معنی دار وجود دارد (۰۰۰۱/۰>p). آموزش گروهی تنظیم هیجان موجب کاهش مولفه های شرم (خودارزیابی منفی و ناراحتی هیجانی) می گردد و موجب افزایش راهبردهای مقابله ای بارور و کاهش راهبردهای مقابله ای نابارور می شود (۰۰۰۱/۰>p) و از نظر مولفه برونی سازی و راهبردهای مقابله ای مراجعه به دیگران بین دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج درمانگران، مشاوران و روانشناسان در کنار سایر روش های درمانی از روش آموزش گروهی تنظیم هیجان در راستای ارتقای وضعیت روانشناختی نوجوانان خودآسیب رسان استفاده کنند.

Authors

طیبه وفائی

Department of Counseling, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

سیدعبدالوهاب سماوی

Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

سمانه نجارپوریان

Department of Counseling, Faculty of Literature and Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Nourouzi K, Mojtabaee M, Saberi H. The compairsion effectiveness yoga ...
 • Ahemaitijiang N, Hu X, Yang X, Han ZR. Effects of ...
 • Khedmati N. The relationship between rumination and difficulty of emotion ...
 • Simonds LM, John M, Fife-Schaw C, Willis S, Taylor H, ...
 • Glenn CR, Franklin JC, Nock MK. Evidence-based psychosocial treatments for ...
 • Torrence BS, Connelly S. Emotion regulation tendencies and leadership performance: ...
 • McDermott MJ, Tull MT, Gratz KL, Daughters SB, Lejuez C. ...
 • Hatamian P, Hatamian P, Nouri M. The efficacy emotion regulation ...
 • Akbarpour F, Zare BahramAbadi M, Davaei M, Hasani F. Effectiveness ...
 • Noury Ghasemabadi R, Seydavi M. A brief review of the ...
 • Frydenberg E, Lewis R. Adolescent coping scale. Australian Council for ...
 • Sahami S, Sami M, Hossein Zei E. Examining psychometric properties ...
 • Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: ...
 • Linehan MM. Dialectical behavior therapy in clinical practice. New York: ...
 • Greenberg LS. Emotion-focused therapy: a clinical synthesis. Focus. ۲۰۱۰;۸(۱):۳۲-۴۲. doi:۱۰.۱۱۷۶/foc.۸.۱.foc۳۲۳۶. ...
 • نمایش کامل مراجع