ارزیابی تاثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکه شهری در مجموعه شهری اصفهان با به کارگیری روش تحلیل شبکه اجتماعی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 222

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTCP-11-1_005

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

روابط بین شهرهای شبکه شهری به واسطه جریان های جمعیتی و عوامل موثر بر آن شکل می گیرد. در این مقاله با بهره گیری از دو انگاشت توزیع اشتغال و شبکه شهری، عوامل موثر در ایجاد و تشدید نابرابری های فضایی در شبکه شهری اصفهان ارزیابی شده است. به این منظور، دگرگونی های شاخص های اشتغال در شبکه شهری اصفهان، متشکل از ۳۷ شهر مصوب طرح مجموعه شهری، در سه مقطع زمانی ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ برپایه فاصله بین شهرها در چارچوب تحلیل شبکه های اجتماعی در نرم افزار (گفی) سنجیده شده است. نوع پژوهش در این مقاله کاربردی است و تحلیل های آن با استفاده از روش های کمی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، انجام مطالعات کتابخانه ای و بازبینی اسناد مدون است. برای تحلیل یکپارچه انگاشت اشتغال و ویژگی های شبکه شهری، در هریک از مقاطع زمانی سه گانه، شبکه ای جداگانه ترسیم و تحلیل شده است. یافته های تحلیل ها بیانگر آن است که در شبکه شهری اصفهان، در مقاطع زمانی سه گانه، دگرگونی های جمعیتی در شهرها (پرجمعیت و کم جمعیت) رابطه مستقیمی با جابه جایی جریان اشتغال در شبکه شهری ندارد و شهرهای کم جمعیت همچون دستگرد، بهاران و قهدریجان، در مقاطع زمانی پژوهش، عملکرد درخور توجهی در جذب جریان اشتغال داشتند. در مقابل، شهرهای پرجمعیتی همچون اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد و شاهین شهر، در جذب جریان اشتغال، عملکرد ضعیف تری داشتند. شهرهای با جمعیت متوسط در شبکه شهری اصفهان، در جذب جریان اشتغال عملکرد متوسطی نیز داشتند، به گونه ای که می توان گفت رابطه بین جمعیت و جذب جریان اشتغال در این شهرها، رابطه ای مستقیم است. کلان شهر اصفهان با برخورداری از درصد درخور توجهی از امکانات، منابع، گردش های مالی، قدرت سیاسی و جریان های جمعیتی، عملکرد مناسبی در رتبه بندی شهرهای شبکه شهری ازلحاظ جذب جریان های اشتغال ندارد. بنابراین برنامه ریزی توسعه اشتغال در شبکه شهری مجموعه شهری اصفهان نمی تواند تابعی از رتبه بندی سلسله مراتب شهرها باشد و شاخص های بنیادین اقتصادی همچون نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری، بار تکفل، ضریب اشتغال و ضریب فعالیت عمومی نقش کلیدی تری دارند.

Authors

نیلوفر راست قلم

MSc, Faculty of Architecture and Urbanism, University of Isfahan, Isfahan, Iran

داریوش مرادی چادگان

Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, University of Isfahan, Isfahan, Iran

احمد شاهیوندی

Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, University of Isfahan, Isfahan, Iran

محمود محمدی

Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, University of Isfahan, Isfahan, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدی، بهمن و دادگر، محمد (۱۳۹۶). تحلیل توزیع فضایی جمعیت ...
 • آذرباد، نسرین؛ سلمانی، محمد؛ مطیعی لنگرودی، سیدحسن و رکن ...
 • اصغرپور، محمدجواد (۱۳۸۵). تصمیم گیری های چندمعیاره، تهران: دانشگاه تهران ...
 • پورفتحی، جواد و عاشری، علی (۱۳۸۹). تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه ...
 • تقوایی، مسعود و گودرزی، مجید (۱۳۸۸). بررسی و تحلیل وضعیت ...
 • حسین زاده دلیر، کریم (۱۳۸۳). برنامه ریزی ناحیه ای، ...
 • داداش پور، هاشم و سالاریان، فردیس (۱۳۹۷). تحلیل الگوهای فضایی ...
 • راست قلم، نیلوفر (۱۳۹۶). ارزیابی اثرات رقابت پذیری بر دگرگونی ...
 • رحمانی، بیژن؛ رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ فرجی سبکبار، حسنعلی ...
 • زنگی آبادی، علی؛ رحیمی، علیرضا و مسیبی، سمانه (۱۳۹۲). تحلیل ...
 • شکوئی، حسین (۱۳۸۳). دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، تهران: ...
 • عظیمی، آزاده (۱۳۹۶). تاثیر متقابل ساختار فضایی و نظام جریان ...
 • فنی، زهره؛ مولودی، جمشید و فرجی راد، خدر (۱۳۹۳). ...
 • قرخلو، مهدی؛ عمران زاده، بهزاد و اکبرپور سراسکانرود، محمد (۱۳۸۷). ...
 • قنبری، ابوالفضل و حیدری نیا، سیداحمد (۱۳۹۵). مدیریت سرزمین و ...
 • کاستلز، مانوئل (۱۳۸۹). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: ظهور ...
 • کینز، جان مینیارد (۱۳۸۴). نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، ...
 • تحلیل شبکه شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون های شهری استان مازندران [مقاله ژورنالی]
 • مسیبی، سمانه؛ تقدیسی، احمد (۱۳۹۲). تحلیل فضایی و سطح های ...
 • مولایی هشجین، نصراله (۱۳۸۲). الگوی بهینه برای برنامه ریزی توسعه ...
 • مومنی، مهدی و حاتمی، مجتبی (۱۳۸۹). تحلیل جغرافیایی از نابرابری ...
 • نقش جهان پارس (۱۳۸۲). طرح مجموعه شهری اصفهان مصوب ۱۳۸۲ ...
 • Ahmadi, B., Dadgar, M.(۲۰۱۷). Analysis of the Spatial Distribution of ...
 • Dadashpour, H., Salarian, F.,(۲۰۱۸). Spatial patterns analysis of urban growth ...
 • Ernst, E., and Rani, U. (۲۰۱۱). Understanding unemployment flows. Oxford ...
 • Fani, Z., Moloudi, J., Faraji Rad, Kh.,(۲۰۱۵). Comparative Analysis of ...
 • Galensoon, W. (۱۹۸۹). Introduction to Employment in Developing Countries. Lima: ...
 • Galiani, S; Lamarche C; Porto, A; and Sosa-Escudero, W. (۲۰۰۵). ...
 • Halgin, D. S. and Borgatti, S. P. (۲۰۱۲). An Introduction ...
 • Halgin, D. S. and Borgatti, S. P. (۲۰۱۲). An Introduction ...
 • Heaney, M. (۲۰۱۴). Intro to Social Network Computing with R. ...
 • Hoppe, B. and Reinelt, C., (۲۰۰۷), Social network analysis and ...
 • Hosseinzadeh, K., (۲۰۰۵). Regional planning. Tehran: Samt. (in Persian)Keynes, M.,J.,(۲۰۰۶). ...
 • Pourfathi, J., Asheri. A.,(۲۰۱۱). Analysis of Spatial Inequality of Ahar ...
 • Robson, M. (۲۰۰۹). Structural Change, Specialization and Regional Labour Market. ...
 • Ruane, R; and Koku, E, F. (۲۰۱۴). Social network analysis ...
 • Scott, J; and Carrington. J. (۲۰۱۱). Sage Handbook of Social ...
 • Shakooei,H.,(۲۰۰۵). New perspectives on urban geography, Tehran: Samt. (in Persian)Springer, ...
 • Stegmann, F. J. (۲۰۰۴). Economic Liberalism, Marxism and Critical Judgement. ...
 • Taghvayi, M., Goodarzi, M., (۲۰۱۰). Analysis of Urban Network in ...
 • Wilson, S. (۲۰۱۱). Centre-periphery relationship in the understanding of development ...
 • Zangi Abadi, A., Rahimi, A., Mosayebi, S.,(۲۰۱۴). Comparative Analysis of ...
 • نمایش کامل مراجع