سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 168

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-10_134

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

Abstract:

روابط کشورها می تواند بر مبنای تاثیر هنجارها، تصورات و برداشت های بین آن ها زمینه همکاری یا تعارضشان را فراهم کند. روابط ترکها و روس ها از دیرباز در قالب روابط تخاصم آمیز بوده است. در میان روس ها، تصویر سنتی ترکیه، تصویری نگران کننده بوده است. به همین دلیل در روسیه دیدگاه بدبینانه ای به ویژه در میان ملی گرایان نسبت به روابط با ترکیه وجود دارد و آن ها ترکیه را همچنان در اردوگاه غرب و آمریکا می بینند. روابط ترکیه و روسیه نیز بخصوص پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بیشتر بر اساس معرفی ترکیه به عنوان یک الگو برای سایر کشورها و نیز بهره مندی حداکثری ترکیه از منافع اقتصادی پایه گذاری شده است. روابطی که بخصوص در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ دستخوش تغییرات زیادی شده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش تحلیل تطبیقی به کشف اشتراکات و افتراق های میان واقعیت ها و فرایندهای سیاست خارجی ترکیه در رابطه با دولت تزاری روسیه در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ پرداخته شود. نتایج پژوهش نشان داد که سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه، همواره بر اساس منافع ملی کشور ترکیه رقم خورده است. هرچند که ترکیه با توجه به عبور خطوط انتقال انرژی روسیه از خاک این کشور، به عنوان یک شریک استراتژیک و راهبردی برای روسیه بشمار می آید اما هرکجا که منافع ملی و اقتصادی ترکیه اقتضا نموده است، با روی آوردن و افتادن در دامان روسیه تزاری یا ایالات متحده آمریکا، سعی نموده است که هرچه بیشتر به کسب این منافع اقدام نماید.

Authors

مجید محمدی

دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

احسان شاکری خوئی

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

پرویز احدی

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

محمد یوسفی جویباری

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران