واکاوی درک امکان پذیری مدیریت خشکسالی با استفاده از تحلیل مسیر: مورد مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 163

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAEEJ-8-1_006

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1401

Abstract:

خشکسالی یکی از پیچیده ترین و در عین حال آرام ترین بلاهای طبیعی است که در ایران به طور مداوم رخ داده و دارای تاثیر منفی بر منابع طبیعی و زندگی انسانی می باشد. درحالی که می توان نتایج خشکسالی را پیش بینی نمود، اما معمولا فعالیت هایی که از اثرات شدید خشکسالی جلوگیری کند در تمام دنیا خصوصا ایران اعمال نمی گردد. به نظر می رسد عدم وجود یک درک مناسب درباره مدیریت خشکسالی به عنوان یک مانع بزرگ در مقابل فعالیت های مدیریت خشکسالی می باشد. شواهد موجود نشان می دهد، درک مناسب امکان پذیری مدیریت خشکسالی عامل مهمی در موفقیت مدیریت خشکسالی می باشد. لذا، درک عمیق سازوکارهایی که باعث شود افراد تمایل به مدیریت خشکسالی داشته باشند، بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی درک امکان پذیری خشکسالی از دید کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بوده که با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. نمونه این تحقیق ۱۲۰ نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون توصیفی نشان داد هنجار اجتماعی در رابطه با مدیریت خشکسالی نسبت به سایر متغیرها در بین کارشناسان سازمان بیشتر بوده است. همچنین در این تحقیق از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای تحقیق بر درک امکان پذیری مدیریت خشکسالی استفاده شد. در پایان مقاله به منظور بهبود درک مدیریت خشکسالی از دید کارشناسان پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

Authors

مسعود یزدان پناه

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

نوذر منفرد

دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی بوشهر