هم افزایی کاربردی میان دانش آینده پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFS-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

علوم مختلفی در حوزه شناسایی پیچیدگی و پویایی برخاسته از محیط داخلی و خارجی سازمان ها مطرح بوده اند که به نیازمندی دانشی مدیران برای تصمیم گیری در آن محیط ها اشاره دارند. دانش آینده پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری نمونه هایی از این موارد هستند. در این مقاله، با انجام مطالعات کتابخانه ای و گروه کانونی به بررسی دانش آینده پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری برای تبیین هم افزایی کاربردی میان آن ها پرداخته شده است. نتیجه این نوشتار، ارتباط میان دانش آینده پژوهی، دانش مدیریت دانش و دانش مدیریت نوآوری با نقش زیرساختی مدیریت دانش را نشان می دهد. مدیریت دانش نقش پشتیبان را برای دانش آینده پژوهی و همچنین مدیریت نوآوری ایفا کرده و به فرایندهای تصویرپردازی از آینده و نوآوری سود می رساند. آینده پژوهی به واسطه تصویرپردازی از آینده و خلق گزینه های نو برای راهبری سازمان و مجموعه انسانی، به نوآوری ها جهت می دهد و نیازهای دانشی نوینی را فراروی دانشوران می گشاید. مدیریت نوآوری نیز با تلاش برای ارائه ایده های نو برای محصولات و خدمات و طرح های جدید و کاربردی، به پویایی و شایستگی سازمان در فعالیت های دانشی و مدیریت دانش و آینده پژوهی می افزاید.

Authors

امیرحسین شاددل

پژوهشگر همکار دانشگاه عالی دفاع ملی

مهدی احمدیان

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی