نقش معلم در تقویت روابط اجتماعی فراگیران پایه ی پنجم ابتدایی دبستان ملک محمود قاضی شهرستان مهاباد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 190

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR10_056

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401

Abstract:

طبعا تقویت رابطه ی اجتماعی فراگیران موجبات، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، عدم منزوی شدن آنها و عدم بروز عواقب دراز مدت بر سلامت روانی را به دنبال دارد. هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقش معلم در تقویت روابط اجتماعی فراگیران پایه ی پنجم ابتدایی دبستان ملک محمود قاضی شهرستان مهاباد است؛ ولی به طور جزئی تر، پرورش روحیه ی مسئولیت پذیری فراگیران و مشارکت در فعالیت های اجتماعی، تحلیل آمادگی آنان جهت ارتباط مستقیم با اجتماع و بررسی میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران در رابطه با تقویت روابط اجتماعی، مورد بحث است. در رابطه با روش تحقیق، از روش توصیفی یا غیر آزمایشی و در ارتباط با روش نمونه گیری، روش چند مرحله ای بهره گرفته شده است که به صورت تصادفی ناحیه و مدرسه فوق انتخاب شده و با ابزاری هایی مانند: آزمون عملکردی، مشاهده و ...بحث مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین در بخش یافته های پژوهش به صورت قبل و بعد از نقش معلم در رابطه اجتماعی دانش آموزان است و نتایج به دست آمده حاکی از این هستند که قبل از نقش معلم، روابط اجتماعی فراگیران و در پی آن سطح یادگیریشان پایین بوده و در ادامه با نقش موثر ایشان این موارد به صورت افزایشی در آمدند.

Authors

فردین مام نبی ترشکان

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه، رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

سلیمان رسولی

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه، رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

محمد خضری

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه، رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

امید لنپری

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه، رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

هیمن عزیزی

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه، رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی