محدودیت ها و موانع حقوقی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در BIT ایران با سایر کشورها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STLH02_183

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401

Abstract:

امروزه از الزامات پیشرفت کشورها جذب سرمایه گذاران خارجی هست ، معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری برای حمایتو تشویق سرمایه گذاران،از مهمترین مسائل روز به شمار می رود، البته با داشتن مزایایی که این معاهدات برای جذبسرمایه گذاران خارجی دارند،موانع و محدودیت هایی را هم شامل میشوند. در این نوشته موانع و محدودیت هایمعاهدات دو جانبه سرمایه گذاری را در این مورد بررسی قرار خواهیم داد که این موانع و محدودیت ها،هم از قوانینداخلی و هم خارجی و سیاست گذران و..نشات می گیرد و این عوامل باعث شده است ایران در مقایسه با بسیاری ازکشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توفیق چندانی نداشته باشد.

Authors

فهیمه اکبری فتمه سری

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

حیدر عالیه

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل