بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NASME-4-2_007

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1401

Abstract:

نوسانات نرخ ارز به لحاظ نظری و عملی، می تواند بر تصمیم گیری ها و عملکرد کسب و کارها تاثیر بگذارد؛ بنابراین سعی شده است که با استفاده از روش های مختلف مدیریت ریسک، میزان ریسک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، پوشش داده شود. در این راستا استفاده از قراردادهای آتی ارز، می تواند میزان ریسک این شرکت ها را کاهش دهد. هدف این پژوهش بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز بوده است. روش پژوهش به صورت کیفی- کمی بوده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان بازار سرمایه تشکیل داده است. با استفاده از نظرات ۱۰ نفر از خبرگان، موانع شناسایی گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه و گردآوری نظرات کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، موانع شناسایی شده، اعتبارسنجی شد. نرم افزار مورد استفاده در بخش کیفی maxqdaو در بخش کمی smartpls بوده است. نتایج پژوهش نشان داد آگاهی اجتماعی، بازار سرمایه، بانک مرکزی، ثبات و بهبود شرایط بازار، سیاست های پولی و مالی، شفافیت، عوامل اجرایی، کنترل ریسک، موانع اقتصادی، موانع سیاسی و نقش دولت از موانع موثر بر اجرایی کردن بورس آتی ارز بوده اند. رتبه بندی متغیرها در بخش کیفی، مقوله نقش دولت در رتبه اول، سیاست های پولی و مالی در رتبه دوم و بانک مرکزی در رتبه سوم قرار گرفته است. میزان تاثیر متغیرهای مورد بررسی نیز معنادار بوده است.

Authors

سیدعلیرضا میرعرب بایگی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

هاشم مکاری

دانشجوی دکتری مهندسی مالی واحد رودهن، ایران

مهتاب عرب بقرایی

کارشناس ارشد حسابداری مرکز آموزش عالی ادیبان، ایران