ارائه یک مدل امنیتی مبتنی بر قراردادهای هوشمند بلاک چین جهت بهبود احراز هویت در اینترنت اشیا

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJDCS-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

اینترنت اشیا برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین ا شتون موردا ستفاده قرار گرفت و بر ا ساسآمار منتشرشده از موسسه تحقیقاتی و پژوهشی IDC به عنوان یکی از پردرآمدترین پروژه هایی است که از سال۲۰۰۶ به بعد ظهور کرد. یکی از مهمترین مسائل در اینترنت اشیا مسئله امنیت، تحقیقات حاکی از آن است کهمعماری اینترنت اشیا دارای مدلی سه لایه است. این تحقیق با استفاده قراردادهای هوشمند بلاک چین یکمدل ۵ لایه را برای اینترنت اشیا ارائه می دهد و با تحلیل و بررسی مدل پیشنهادی نشان میدهد که معماری۵ لایه، نسبت به مدل ۳ لایه در راستای بهبود مقاومت در برابر مداخله خارجی و همچنین اعتمادپذیریغیرمتمرکز، یک سرویس امن احراز هویت و صلاحیت را فراهم خواهد کرد. نتایج این تحقیق نشان میدهدروش مبتنی بر بلاک چین برای افزایش امنیت حریم خصوصی و قابلیت کنترل، راه حلی عملی برای مسئلهامنیت اینترنت اشیا خواهد بود.

Authors

محمدسعید صفایی صادق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

شمس اله قنبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان