بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AFTJ-3-3_011

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام گرفت. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه همراه با پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران زن مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شهر اصفهان در سال ۱۳۹۷ بود که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۳۰ نفر انتخاب و به طور تصادفی به یک گروه مداخله به روش درمان پذیرش و تعهد و یک گروه گواه تقسیم شدند که در نهایت پس از ریزش، ۲۸ نفر باقی ماندند (گروه آزمایش ۱۳ نفر و گروه گواه ۱۵ نفر). گروه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت درمان پذیرش و تعهد براساس پروتکل هیز، اورسیلو و روئمر (۲۰۱۰) قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه ادراک بیماری (برید بنت و همکاران، ۲۰۰۲) و پرسشنامه تنظیم هیجان (گراس و جان، ۲۰۰۳) انجام پذیرفت و از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد روش درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی (۰۹/۲۴=F، ۰۰۱/۰>P) و ادراک بیماری (۹۱/۱۰=F، ۰۰۱/۰>P) در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر تاثیر داشته است. همچنین نتایج نشان داد که روش درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در مرحله پیگیری بادوام بود. نتیجه گیری: ازاین رو بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که روش درمان پذیرش و تعهد، الگویی اثربخش در بیماران مبتلابه سندرم روده تحریک پذیر است و می تواند به عنوان یکی از روش های درمانی و یا آموزشی در برنامه های بیماران به کاربرده شود.

Keywords:

درمان پذیرش و تعهد , تنظیم هیجانی , ادراک بیماری , سندرم روده تحریک پذیر

Authors

کمال مقتدایی

گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

امراله ابراهیمی

دانشیار، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

سید عباس حقایق

دانشیار گروه روانشناسی سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حسن رضایی جمالویی

استادیارگروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

پیمان ادیبی

مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • باقریان سرارودی، رضا.، بهرامی احسان، هادی.، و صانعی حمید. (۱۳۸۷). ...
 • پاشنگ، سارا.، تاجری، بیوک.، و خوش لهجه صدق، انیس. (۱۳۹۷). ...
 • صولتی دهکردی، سیدکمال.، رحیمیان، قربانعلی.، عابدی، احمد.، و باقری، ناصر. ...
 • کیانی، احمدرضا.، قاسمی، نظام الدین.، و پورعباس، علی. (۱۳۹۱). مقایسه ...
 • ReferencesBalzarotti, S., John, O. P., & Gross, J. J. (۲۰۱۰). ...
 • Botha-Scheepers, S., Riyazi, N., Kroon, H. M., Scharloo, M., Houwing-Duistermaat, ...
 • Brassington, L., Ferreira, N. B., Yates, S., Fearn, J., Lanza, ...
 • Broadbent, E., Petrie, K. J., Main, J., & Weinman, J. ...
 • Creed, F., Guthrie, E., Ratcliffe, J., Fernandes, L., Rigby, C., ...
 • De Gucht, V. (۲۰۱۵). Illness perceptions mediate the relationship between ...
 • Drossman, D. A., Chang, L., Bellamy, N., Gallo-Torres, H. E., ...
 • Farahi, S., & Khalatbari, J. (۲۰۱۹). Effectiveness of acceptance and ...
 • Ferreira, N. M. D. R. B. (۲۰۱۱). Investigating the role ...
 • Gillanders, D., Ferreira, N. B., Angioni, E., Carvalho, S. A., ...
 • Gros, D. F., Antony, M. M., McCabe, R. E., & ...
 • Gross, J. J., & John, O. P. (۲۰۰۳). Individual differences ...
 • Hagger, M. S., & Orbell, S. (۲۰۰۵). A confirmatory factor ...
 • Hayes, S. A., Orsillo, S. M., & Roemer, L. (۲۰۱۰). ...
 • Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, ...
 • Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, ...
 • Hoseini-Asl, M. K., & Amra, B. (۲۰۰۳). Prevalence of irritable ...
 • Jo, M., & Son, C. (۲۰۱۸). Effects of acceptance and ...
 • Kallesøe, K. H., Schröder, A., Wicksell, R. K., Preuss, T., ...
 • Lackner, J. M. (۲۰۲۰). Skills over pills? A clinical gastroenterologist’s ...
 • Leventhal, H., Diefenbach, M. (۱۹۹۷). Mental representation in health and ...
 • Lydiard, R. B., & Falsetti, S. A. (۱۹۹۹). Experience with ...
 • Mirsharifa, S. M., Mirzaian, B., & Dousti, Y. (۲۰۱۹). The ...
 • North, C. S., Hong, B. A., & Alpers, D. H. ...
 • Pellissier, S., Dantzer, C., Canini, F., Mathieu, N., & Bonaz, ...
 • Phillips, K., Wright, B. J., & Kent, S. (۲۰۱۳). Psychosocial ...
 • Sayar, K., Solmaz, M., Trablus, S., Ozturk, M., & Acar, ...
 • Szczygieł, D., Buczny, J., & Bazińska, R. (۲۰۱۲). Emotion regulation ...
 • Tack, J., Broekaert, D., Fischler, B., Van Oudenhove, L., Gevers, ...
 • نمایش کامل مراجع