تحلیل عددی تاثیر مکش لایه مرزی بر عملکرد آیرودینامیکی یک زنجیره کمپرسور جریان محوری

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 183

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_098

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

در تحقیق حاضر، بررسی میدان جریان تحت تاثیر مکش لایه مرزی روی یک زنجیره کمپرسور جریان محوری پرداخته شده است. همچنین تاثیر پارامترهای موثر از قبیل موقعیت شیار مکش و نرخ مکش جریان به صورت دو بعدی و تحت شرایط آشفته، غیر قابل تراکم و با روش حجم محدود مدل شده است. نتایج عددی نشان می دهد که مکش لایه مرزی باعث آرام شدن سیال کم انرژی جدا شده از سطح تیغه شده و قابلیت تغییر جهت آن را افزایش می دهد و به دنبال آن جدایش جریان به تاخیر افتاده و فشار استاتیک روی سطح تیغه ها یکنواخت تر می شود. همچنین موقعیت شیار مکش اثر غالب تری نسبت به نرخ جریان مکش دارد و طبق داده های بدست آمده برای موقعیت شیار مکش در فاصله ۶۰ تا ۸۰% لبه حمله تیغه ها، مکش اثر بهتری داشته و افت کلی کسکید بین %۲۵تا %۳۳ کاهش می یابد.

Authors

پدرام مجتبوی

دانشگاه گیلان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

نیما امانی فرد

دانشگاه گیلان، دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

حامد محدث دیلمی

دانشگاه گیلان، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان