شبیه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی در حالت تک جرقه به روش اجزای محدود

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_485

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

در کار حاضر، مدل متقارن محوری دوبعدی توزیع دما، برای فرآیند تخلیه ی الکتریکی توسط روش المان محدود توسعه داده شده است. هدف از انجام این شبیه سازی تخمین مقدار نرخ براده ی برداشته شده، شکل حفره و خطوط هم دمای حاصل از اعمال شار حرارتی در طی فرآیند بوده است. جنس قطعه کار فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI ۳۰۴ با خواص وابسته به حرارت در نظر گرفته شد. از مقایسه ی نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی مشخص گردید که شبیه سازی فوق، تقریب بسیار خوبی برای شکل حفره و مقدار نرخ براده برداری ارائه می دهد.

Keywords:

ماشین کاری تخلیه ی الکتریکی (EDM) , روش المان محدود (FEM) , شعاع جرقه , تولد و مرگ المان

Authors

علی حاجی صادقیان

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

سعید عصارزاده

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

مجید قریشی

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران