Hadisi Anlamanın Engelleri

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 145

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MES-4-9_006

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1401

Abstract:

Özet Hadisin manasını anlamanın, mana taşıyan başka her metin gibi kuralları ve metodu vardır ve her anlam ona nispet edilemez. Bu anlayış, metinlerin anlaşılmasına hâkim rasyonel metod izlendiği, engel ve afetlerin girdabına yakalanılmadığı takdirde söyleyen ve yazanın maksadına uygun olacak yahut en azından ona yakınlaşacaktır. Böyle olmadığı takdirde ise yanlış anlamayla sonuçlanacaktır. Bu makalede, hadisi doğru anlamayı önleyen engelleri sıralayacağız. Bunlar, bulunmamaları tam illetin parçası (uygun terkip ve engelsizlik) ve eşyanın varoluş sebebi sayılan önceki aşamada elde edilmiş uygun etkiyi önleyen engellerdir. Bu engellerden kimisi, hadisi anlamada tesiri bulunan etkenlerden birinin karşıt ve zıt noktasıdır. Buralarda misal zikrederek konuyu aydınlatacağız. Bu engellerden birçoğuna iki bölümde işaret edeceğiz. Ama hiçbir şekilde onları sıraladığımız biçimle sınırlandırmayacağız. Birinci bölüm metinle ilgili engellerdir ve hadisi anlamanın, yani metni anlamanın birinci aşamasında vuku bulmaktadır. İkinci bölüm ise hadisi anlamanın ikinci aşamasıyla, yani hadisi söyleyenin maksadını anlamayla bağlantılıdır. Mevcut bazı engelleri araştırmacıya ve onun hadisle iletişim kurma şekline bağlayabiliriz. Ama konunun daha basit olması ve hadisi anlamanın asli iki aşamasıyla genel uyumu nedeniyle engelleri aynı iki grup içinde sıralayacağız. Zikredilen engellerin, hadisi anlamanın tüm cüzi aşamalarına dönük olmadığını hatırlatmak gerekir. Mesela hadisi anlamanın önündeki en büyük engellerden biri olarak çatışan hadisleri önemsememe meselesine burada örnek verilmemiş ve çatışan hadislerin hadisin metnini ve maksadını doğru anlamadaki tam etkisini göstermek için zikredilmiş önceki bölümde aktarılan örneklerle yetinilmiştir.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Avnu’l-Ma’bud Şerhu Süneni Ebi Davud (hicri kameri ۱۴۱۵), li-Ebi’t-Tayyib Muhammed ...
 • Biharu’l-Envar el-Camiatu li-Dureri Ahbari’l-Eimmeti’l-Athar (hicri kameri ۱۴۰۳), li’l-Allame Muhammed Bâkır ...
 • Deaimu’l-İslam ve Zikru’l-Helal ve’l-Haram ve’l-Kadaya ve’l-Ahkâm (hicri kameri ۱۳۸۹), li-Ebi ...
 • Durus fi İlmi’l-Usül (hicri kameri ۱۴۰۶), li’s-Seyyid Muhammed Bâkır el-Sadr, ...
 • el-Diraye fi İlmi Mustalıhi’l-Hadis, li-Zeyniddin b. Ali el-Âmuli, el-Ma’ruf bi’ş-Şehidi’s-Sani, ...
 • el-Ehadisu’l-Maklube ve Cevabâtuha (hicri şemsi۱۳۷۴), li-Hüseyin b. Ali Tabatabai el-Burucerdi, ...
 • el-Kafi (hicri kameri ۱۴۰۱), Muhammed b. Yakub b. İshak el-Kuleyni ...
 • el-Kamusu’l-Muhit, li’ş-Şeyh Ebi Tahir Mecduddin Muhammed b. Yakub el-Firuzâbâdi, Beyrut: ...
 • el-Menar el-Munif (hicri kameri ۱۴۰۸), li-Şemsiddin Muhammed b. Ebi Bekr ...
 • el-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’an (hicri kameri ۱۳۹۴), li’l-Allame Muhammed Hüseyin el-Tabatabai, ...
 • el-Rafid fi İlmi’l-Usül (el-Seyyid ala el-Hüseyni el-Sistani) (hicri kameri ۱۴۱۴), ...
 • el-Tevhid, (hicri kameri ۱۳۹۸), el-Şeyh el-Saduk, tahkik: Haşim el-Hüseyni el-Tehrani, ...
 • el-Zeria ila Tesanifi’ş-Şia (hicri kameri ۱۴۰۳), Şeyh Ağa Bozorg Tahrani, ...
 • Fıkhu’l-Luga ve Sırru’l-Arabiyye (hicri kameri ۱۳۹۲), li-Ebi Mansur Abdilmelik b. ...
 • Garibu’l-Hadis (hicri kameri ۱۴۰۲), li-Ebi Süleyman Muhammed b. Muhammed el-Hattabi ...
 • Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim (hicri şemsi ۱۳۶۰), li-Abdulvahid el-Âmidi el-Temimi, tahkik: ...
 • İddetu’l-Usül li-Ebi Cafer Muhammed b. el-Hasan el-Tusi, tahkik: Muhammed Mehdi ...
 • Lisanu’l-Arab (hicri kameri ۱۴۱۰), İbn Manzur el-Mısri, Beyrut: Daru Sadır, ...
 • Şerhu Usüli’l-Kafi (hicri kameri ۱۴۲۱), li’l-Mevla Muhammed Salih el-Mazenderani, kayıt ...
 • Usülü’s-Serahsi (hicri kameri ۱۴۱۴), li-Ebi Bekr Muhammed b. Ahmed b. ...
 • Uyunu Ahbari’r-Rıza, el-Şeyh el-Saduk, tahkik: el-Seyyid Mehdi el-Hüseyni el-Laciverdi, Tehran: ...
 • Uyunu’l-Hükm ve’l-Mevaiz (hicri şemsi ۱۳۷۶), li-Ebi’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Leysi ...
 • Vesailuş’-Şia (hicri kameri ۱۴۰۹), li’ş-Şeyh Muhammed b. el-Hasan el-Hürr el-Âmuli, ...
 • نمایش کامل مراجع