برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-45-2_006

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

Abstract:

هوا یکی از مهم ترین ارکان محیط زیست می باشد. گرد و غبار فصلی و ترافیک زیاد در منطقه جنوب غرب تهران موجب آلودگی هوا می گردد. در صورت تعلل در اعمال راهکارهای مربوط به کاهش آلودگی هوا ممکن است این آثار آلودگی وخیم تر گردد. یکی از مهم ترین این راهکارها لزوم آگاه سازی و مشارکت مردم در کاهش آلودگی هوا بوده است. جامعه هنگامی درک درستی از منافع هوای سالم خواهد داشت که بداند با آلودگی آن چه منافعی را از دست می دهد؛ و این منافع زمانی بهتر درک می شوند که مبالغ ریالی آنها مشخص شوند. بدین منظور جهت برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای جنوب غرب تهران از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت متداخل استفاده شد. نتایج تمایل به پرداخت برای هریک از آثار آلودگی هوا نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت برای سطوح بهبود مطلق و نسبی مرگ و میر به ترتیب ۱۰۲۴۰۶ و ۸۵۳۵۹ ریال، برای سطوح بهبود مطلق و نسبی دید افقی به ترتیب ۷۲۲۰۲ و ۲۴۱۶۲ ریال و برای بهبود مطلق هزینه های شستشو ۳۵۰۱۱ ریال بدست آمد. متوسط تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار ۳۱۹۱۴۰ ریال و ارزش بهبود کیفیت هوای جنوب غرب تهران ۱۱۸۷۰۵ میلیارد ریال بدست آمد.

Authors

شاهین وهابی راد

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

محمد خداوردیزاده

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

صدیقه هاشمی بناب

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران